Energiewaakhond krijgt ook tanden tegenover buitenlandse bedrijven

Buitenlandse energiebedrijven konden tot dusver niet worden beboet.

De energiewaakhond CREG kan waarschijnlijk straks ook buitenlandse bedrijven aanpakken die zich niet aan de regels houden. De Kamercommissie voor Klimaat heeft daarvoor unaniem een liberaal wetsvoorstel goedgekeurd.

De energieregulator CREG is de waakhond van de gas- en elektriciteitsmarkt in ons land. Hij waakt over een transparante marktwerking en eerlijke concurrentie. Met de huidige wetgeving kan de CREG alleen optreden tegen Belgische energiebedrijven. Buitenlandse bedrijven die actief zijn op de Belgische markt en zich schuldig maken aan marktmanipulatie of handel met voorkennis ontspringen de dans.

De Open VLD-Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Bram Delvaux dienden een wetsvoorstel om die lacune in de wetgeving op te lossen. Daardoor kan de CREG de wet handhaven tegenover alle spelers die actief zijn op de Belgische markt, onafhankelijk of ze hier gevestigd zijn of niet. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie voor het Klimaat.

Deze wetswijziging garandeert een betere concurrentie die de consument ten goede komt.
Bram Delvaux
Volksvertegenwoordiger Open VLD

'We geven de CREG tanden om ook buitenlandse bedrijven sancties op te leggen als ze zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken. Dat garandeert een betere concurrentie die de consument ten goede komt', zegt Delvaux.

De CREG was vragende partij om haar sanctiebevoegdheid uit te breiden naar marktspelers die in België actief zijn, maar hier geen maatschappelijke zetel hebben. De energiewaakhond kan informatie opvragen bij buitenlandse ondernemingen of bij beurzen die Belgische energieproducten verhandelen, maar kon dat niet afdwingen. Daardoor kon de Duitse beurs EEX in 2016 ongestraft weigeren informatie over Belgische producten te delen. Nu kunnen bedrijven die hun maatschappelijke zetel niet in België hebben of beurzen in het buitenland toch worden aangepakt door de CREG.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud