Eurocentjes nog niet meteen weg

©Bloomberg

Het wetsontwerp om de muntstukjes van 1 en 2 eurocent de facto af te schaffen, door handelaars de mogelijkheid te bieden bedragen af te ronden naar een veelvoud van 5 cent, is in tweede lezing tegengehouden in de ministerraad. Er komt deze legislatuur geen nieuwe poging meer. De kleinste euromuntjes zijn dus nog niet meteen weg.

Het was in het weekend al duidelijk geworden dat er vanuit de PS verzet rees tegen het invoeren van de afrondingsmogelijkheid. Die zou in de praktijk wellicht neerkomen op het verdwijnen van de kleinste euromuntjes. De handelaars zouden niet verplicht worden totaalbedragen aan de kassa tot een veelvoud van 5 cent (naar boven of beneden) af te ronden, maar enquêtes en adviezen van handelaars- en ondernemersverenigingen laten vermoeden dat een grote meerderheid van de handelaars dit wel zou doen.

Maar het is dus nog niet zo ver. De ondernemersvereniging Unizo meldt dat het wetsontwerp, dat in eerste lezing in de ministerraad begin februari was goedgekeurd, vandaag in tweede lezing is gestrand. De Tijd kreeg het nieuws bevestigd in de Wetstraat. 'Onbegrijpelijk', stelt Unizo, onder meer verwijzend naar de kostprijs voor het slaan van de muntjes, die met 2 tot 2,5 cent per stuk hoger ligt dan de nominale waarde ervan.

Unizo verwijst eveneens naar de positieve rapporten van onder meer de Nationale Bank, de Europese Centrale Bank (ECB), het Prijzenobservatorium, de Raad voor het Verbruik en de Raad van State. Enkele van die instanties hadden evenwel nog bemerkingen bij het voorstel. Zo zag het Prijzenobservatorium bij een van zijn simulaties een negatief prijseffect, wat het zelf 'onwaarschijnlijk' noemde.

Naar De Tijd vernam drong de PS aan op een sterke uitholling van het wetsontwerp, bijvoorbeeld door elektronische betalingen eruit te halen. Dat zou de maatregel heel wat complexer maken, maar volgens de ECB komt het ook neer op discriminatie. 

De Franstalige socialisten verzetten zich waarschijnlijk om nu, in de aanloop naar de verkiezingen, aan hun achterban te kunnen zeggen dat ze een ontwerp tegenhielden dat tot duurdere prijzen zou leiden. Ook al sprak onder meer de studie van de Nationale Bank dat tegen. In de Wetstraat is niet iedereen even amused. 'Dit was een stevig onderbouwd dossier, waar de PS kaas met gaatjes van heeft proberen te maken. Ze hadden duidelijk een andere agenda.'

Er komt deze legislatuur geen nieuwe poging meer. Het dossier verhuist dus naar de volgende regering.  

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud