Europa haalt België van strafbankje

Olli Rehn ©AFP

De Europese Commissie haalt België van het strafbankje. Dat maakte ze maandagnamiddag bekend. Maar tegelijk waarschuwt ze ons land dat extra inspanningen geleverd moeten worden om een structureel evenwicht op de begroting te bereiken.

Olli Rehn nam een goede maand geleden verlof als Commissielid om campagne te voeren voor het Europees Parlement. En dat heeft zo zijn gevolgen: geen toegang meer tot kantoor en zelfs geen contacten meer met de eigen kabinetsleden.

Nochtans bracht het voorbije verlengde weekeinde hard labeur voor de Fin. De Commissie keurt maandag de aanbevelingen goed voor de 28 EU-landen in het kader van het ‘semester’, het Europese toezicht op de begroting en de economie.

België

België krijgt een gemengd rapport. Ons land gaat van het strafbankje, want het tekort op de begroting ligt onder 3 procent van het bruto binnenlands product. Maar tegelijk komt er een waarschuwende vinger omdat België afwijkt van het uitgezette pad op middellange termijn.

Europa weigert een jaar uitstel om het structureel evenwicht te bereiken op de begroting. Normaal moest dat gebeuren in 2015, maar de regering schoof die deadline op naar 2016. De Hoge Raad voor Financiën stelde ook voor het nominaal begrotingsevenwicht een jaar op te schuiven, tot 2017.

Overheidsschuld

Europese regels schrijven een strakke vermindering voor van het structureel tekort a rato van 0,5 procent per jaar. Van landen met een hoge overheidsschuld, waaronder ons land, wordt een grotere inspanning gevraagd. Volgens de lentevooruitzichten die de Europese Commissie vorige maand publiceerde, stijgt het begrotingstekort dit jaar opnieuw lichtjes, van 2,6 naar 2,8 procent van het bbp.

Ook in deze ‘preventieve fase’ kunnen er straffen komen. Waarmee Rehn de volgende Belgische regering al direct een flinke opdracht geeft.

Regering

De federale regering reageerde al verheugd op de beslissing van de Commissie om België van het strafbankje te halen. 'Deze beslissing toont aan dat de regering het begrotingstekort duurzaam heeft teruggedrongen en dat de ernstige manier waarop de opeenvolgende begrotingsoefeningen werden aangepakt, geapprecieerd wordt door de Europese Commissie', klonk het.

De regering voegde eraan toe de uitvoering van de begroting 2014 van dichtbij op te volgen. 'Tegelijk werden de technische voorbereidingen voor de begroting van 2015 opgestart.'

Nederland

Niet alleen België kreeg maandag goed nieuws van de Europese Commissie. 'Ook Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Nederland en Slovakije mogen van het Europese strafbankje', zei Rehn. 'Ik wil die landen feliciteren voor die prestatie.'

Finland ontsnapt dan weer aan de opening van een procedure wegens een buitensporig tekort.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud