Europa raamt Belgisch begrotingstekort op 5 miljard euro

Premier Charles Michel. ©BELGA

De Europese Commissie verwacht dat het Belgische begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 1,1 procent van het bbp of zo'n 5 miljard euro. Dat blijkt uit de herfstvooruitzichten.

Het goede nieuws is dat de Europese Commissie optimistischer is dan het Planbureau, het Internationaal Monetair Fonds en de Nationale Bank. Die instellingen schatten het begrotingstekort enkele maanden geleden nog veel hoger in. Toen was sprake van tekorten van meer dan 8 miljard euro. 

Nu gaat het om zo'n 5 miljard euro. Dat is dicht in de buurt van de doelstelling die de regering naar voren schoof bij de opmaak van de begroting (een tekort van 1 procent of 4,5 miljard euro). En het is veel beter dan het tekort van 3,1 procent dat de regering-Michel erfde van de vorige regering. Een belangrijke verklaring zijn de forse stijging van de voorafbetalingen, die een boost kregen omdat de regering hogere boetes invoerde voor wie niet vooraf betaalt. 

Met een tekort van 1,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zitten we nog altijd bij de slechtste leerlingen in Europa en zijn we nog lang niet aan een begrotingsevenwicht. Alleen Spanje, Frankrijk en Italië hebben een groter tekort. DE buurlanden Duitsland en Nederland hebben een overschot van meer dan 1 procent.

5,9 miljard euro
Structureel begrotingstekort
Gezuiverd voor eenmalige factoren en de economische conjunctuur ligt het structurele begrotingstekort van België 2,2 miljard euro hoger dan de doelstelling van de regering.

Het Belgische structureel tekort - een betere graadmeter voor de gezondheid van de begroting omdat het geen rekening houdt met eenmalige factoren en de impact van de conjunctuur - ligt bovendien nog hoger. Europa schat het structureel tekort op 1,3 procent of 5,9 miljard euro. En dat is ruim 2,2 miljard euro minder goed dan de doelstelling van de regering.

Brief in de bus

Een bijkomende zwakte is dat het structureel tekort dit en volgend jaar niet kleiner wordt. Volgens de Europese regels moet België de begroting nochtans elk jaar met 0,6 procent gezonder maken. Zonder bijkomende ingrepen stijgt het structureel tekort in 2020 zelfs naar 1,7 procent.

De schuldgraad zakt volgend jaar voor het eerst sinds lang onder de symbolische grens van 100 procent van het (99,8%). Maar de Commissie waarschuwt dat de schuld onvoldoende afneemt omdat de tekorten hoog blijven en zelfs zullen groeien.

Europa wijst erop dat vijf landen (België, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal) een hoge schuld combineren met een groot structureel tekort in 2019. 'Maatregelen zijn dus nodig', klinkt het.

Die vijf landen kregen enkele weken geleden een brief van Europa in de bus met de waarschuwing dat de begrotingen voor 2019 onvoldoende maatregelen bevatten, waardoor een significante afwijking van de Europese regels dreigt. Op 21 november valt het definitieve oordeel over de begrotingen in de bus.

Net als in de andere Europese landen valt de groei ook in België terug. Europa voorspelt voor dit en volgend jaar een groei van 1,5 procent, terwijl het gemiddelde in de eurozone dit jaar 2,1 procent bedraagt. Alleen Italië doet slechter dan België.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect