Experts presenteren Investeringspact van 150 miljard

Premier Charles Michel hoopt voor het einde van zijn legislatuur nog een Investeringspact af te kloppen. ©Photo News

In opdracht van premier Charles Michel heeft een expertengroep een investeringsplan van 150 miljard euro uitgewerkt. Maar concrete investeringsvoorstellen blijven uit.

Een van de laatste prioriteiten van premier Charles Michel (MR) voor de huidige legislatuur is de uitwerking van een Investeringspact. De Franstalige liberaal heeft aan een werkgroep onder leiding van ex-Voka-voorzitter Michel Delbaere, de topman van het diepvriesgroentebedrijf Crop’s, gevraagd de krijtlijnen voor zo’n pact uit te werken.

In het rapport van de werkgroep, dat dinsdag op een grootse persconferentie werd voorgesteld, zijn voor 150 miljard euro aan investeringen opgenomen in zes domeinen. Het gaat over digitale ontwikkeling, cyberveiligheid, onderwijs, mobiliteit, energie en gezondheidszorg.

De investeringen moeten worden doorgevoerd tussen vandaag en 2030. Het geld komt zowel van de private sector, die garant moet staan voor 55 procent van de investeringen, als de overheid, die in 45 procent moet voorzien.

Weinig concreet

De experts beperken zich tot ruimere beleidsaanbevelingen en bieden weinig concrete investeringsprojecten aan. Voor investeringen in digitale ontwikkeling kijken de experts bijvoorbeeld naar een grootschalige omscholing van werknemers. Voor onderwijs naar levenslang leren. Hoe dat precies moet worden gerealiseerd, wordt niet gepreciseerd.

Voor het domein energie houden de experts het op ‘het versterken van de netwerken’ en het ‘investeren in gascentrales’, en doen ze geen uitspraken over de kernuitstap. ‘Dat is een politieke beslissing’, zegt Michèle Sioen, bedrijfsleidster van Sioen en voormalig voorzitster van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

In de 150 miljard euro zitten niet enkel nieuwe investeringen vervat. Het gaat deels om beslist beleid, zoals het finaliseren van het gewestelijk expresnet GEN, de vlotte treinverbindingen rond Brussel, of om tal van investeringen in de digitalisering of energie.

Verkiezingen

Sowieso moeten de overheden in ons land de voorgestelde publieke investeringen verder concretiseren. Omdat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober intussen is losgebarsten en er in mei regionale en federale verkiezingen plaatsvinden, kijken de experts al naar de volgende legislatuur.

‘De volgende regeringen weten wat hen te doen staat’, zegt Delbaere. ‘Welke samenstelling die ook mogen hebben, ik hoop dat ze gebruikmaken van dit document. Want investeringen leiden tot groei en dus de welvaart van morgen.’

De experts hopen dat de volgende regering geld vrijmaakt om de investeringen te financieren door elders te besparen. Daarnaast hopen ze dat Europa soepeler omgaat met gemaakte tekorten voor investeringen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect