opmerkelijk

Extra grondwetsartikel onbedoeld voor herziening vatbaar verklaard

De commissie wordt voorgezeten door Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). ©BELGA

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet keurde het besluit goed omdat een MR-lid te laat was om tegen te kunnen stemmen.

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet heeft dinsdag tegen de verwachtingen in artikel 1 van de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. De herziening kreeg de steun van CD&V en Open Vld om er een aantal basiswaarden van onze democratie aan toe te voegen, maar dat neemt niet weg dat het om een potentieel communautair geladen artikel gaat.

Een en ander houdt verband met de preambule die Open Vld graag aan de Grondwet toegevoegd wil zien, om daarin een reeks waarden en normen van onze democratie vergrendeld te zien. Het bleek tijdens de bespreking dat dat voorstel geen meerderheid zou halen. CD&V stelde echter voor de deur daarvoor op een kier te laten via artikel 1 van de Grondwet. Dat artikel schrijft voor dat België een federale staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.

Doos van Pandora

Bij de stemming kreeg het voorstel om het artikel voor herziening vatbaar te verklaren de steun van CD&V, Open Vld en van N-VA, die sowieso elk artikel wil openstellen voor de volgende legislatuur. Omdat een lid van MR niet op tijd was voor de stemming, was er een tegenstem tekort om het artikel tegen te houden. Ironisch genoeg had fractieleider David Clarinval bij de bespreking nog benadrukt deze 'doos van Pandora' niet te willen openen.

De lijst moet nog langs de plenaire Kamer passeren, dus de kans is groot dat het artikel alsnog de eindmeet niet zal halen. Overigens moeten ook de Senaat en de regering nog hun zeg doen, dus wellicht sneuvelt het alsnog. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan bestaat de volgende legislatuur in theorie de mogelijkheid om het confederalisme in te schrijven.

Een tweede -mediagenieker - artikel dat groen licht kreeg om eventueel te herzien, is het bewuste artikel 7bis. Dat gebeurde unaniem. De voorstanders van de Klimaatwet willen dat artikel aangrijpen om de Klimaatwet grondwettelijk te verankeren. Open Vld en CD&V benadrukten dat zij het artikel om andere redenen willen openstellen, maar zeker niet voor de Klimaatwet.    

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud