Advertentie
Advertentie

Extra werkuren voor jobstudenten op regeringstafel

In de marge van de begrotingsopmaak bespreekt de federale regering een voorstel om het aantal werkuren voor jobstudenten uit te breiden. Tegen het sociaal akkoord over de verhoging van de ambtenarenlonen blijken er bezwaren.