Advertentie

Federale ambtenaren staken op 30 april

Vakbondsbetoging in december 2017 tegen de pensioenhervorming van de regering-Michel. ©Photo News

De christelijke en socialistische overheidsvakbonden roepen de federale ambtenaren op om op maandag 30 april, daags voor 1 mei, het werk neer te leggen.

De socialistische en christelijke vakbonden roepen de federale ambtenaren op om op 30 april te staken. Volgens hen lanceert federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) 'de ene na de andere aanval op het ambtenarenapparaat’.

‘De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt?’, zegt het ACV.

In het regeerakkoord is sprake van 500 miljoen euro besparingen bij de federale overheid, maar daar is volgens de vakbondsman na vier jaar nog bijna niets van gerealiseerd. ‘Dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien’, zegt ACV-secretaris Mark Saenen.

Volgens de overheidsbonden komen er in mei mogelijk nog meer acties. ‘Het zal geen eenmalige staking zijn’, zegt Gino Hoppe van de socialistische overheidsbond ACOD. ‘Er is totaal geen respect voor de ambtenaren. Het loopt de spuigaten uit.’

Door de staking zullen de diensten van de federale overheid, zoals de fiscus of de RVA, op maandag 30 april gesloten blijven. De stakingsoproep geldt niet voor overheidsbedrijven zoals de NMBS of Bpost.

Door op 30 mei te staken maken de vakbonden de facto ‘de brug’ tussen zondag 29 april en dinsdag 1 mei, een officiële feestdag. ‘Het is altijd iets’, reageert Hoppe op de kritiek op die 'brugdag'. ‘Als we op vrijdag staken, is het voor een verlengd weekend. Als we het op woensdag doen, is het omdat de scholen dicht zijn in de namiddag.’

De regering van premier Charles Michel (MR) krijgt historisch gezien veel vakbondsprotest, leren data van de federale overheid en het European Trade Union Institute (ETUI) voor de laatste drie decennia. Alleen tegen de besparingen onder premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) werd harder gestaakt. Het gaat wellicht nog om een onderschatting omdat data over ambtenarenstakingen nog ontbreken voor de jaren negentig, legt ETUI-onderzoeker Kurt Vandaele uit.

Ondanks de staking van eind deze maand neemt het vakbondsprotest tegen de regering-Michel af. In 2014 startte de regering met een hevige algemene staking, maar de onvrede luwde in 2015. In de eerste helft van 2016 laaide ze opnieuw op, vooral door een lange staking van de cipiers, protest bij de NMBS en een algemene staking waartoe het ABVV opriep. Maar in de eerste helft van 2017 - de meest recente data - viel het weer stil.

De staking van 30 april is bovendien geen ‘politieke’ staking meer tegen het algemeen beleid van de regering. Het gaat om protest van de federale ambtenaren tegen hervormingsplannen voor hun arbeidsstatuut.

Vandeput zegt dat een te rigide personeelsstatuut 'al te vaak een rem is geweest op de werking van de overheid'. ‘Ik wil een overheid die klaar is voor de uitdagingen van morgen en daar hoort een gemoderniseerd en rechtvaardiger personeelsstatuut bij. Mijn voorstellen om het statuut te hervormen vinden hun oorsprong in een bezorgdheid voor de ambtenaren en dienstverlening aan burgers en bedrijven.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud