Federale steun voor zonnepanelen op de helling

©Photo News

De energieregulator CREG wil af van de federale steun voor zonnepanelen. Dat steunmechanisme is opnieuw interessant, want sinds vandaag zijn de Vlaamse subsidies voor zonnepanelen gedaald.

‘De federale regering moet haar steun voor zonnepanelen onmiddellijk afschaffen om het Vlaams beleid niet te doorkruisen.’ Dat zegt Guido Camps, de directeur van de energieregulator CREG.

De federale subsidies voor zonnepanelen zijn sinds vandaag opnieuw interessant, omdat de steun van de Vlaamse regering sinds 1 augustus fors is afgebouwd. De Vlaamse regering wou de oversubsidiëring van zonnepanelen aanpakken en heeft de steun verlaagd van 210 euro per megawattuur naar 90 euro.

Die forse verlaging zorgt ervoor dat een oud federaal steunmechanisme van 150 euro plots weer interessant wordt. De federale steun moet aangevraagd worden bij de hoogspanningsnetbeheerder Elia. 

Dat kan niet, vindt de CREG. ‘Hernieuwbare energie is een regionale bevoegdheid. We vinden het niet logisch dat een federale subsidie de Vlaamse zou doorkruisen’, zegt Camps.

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) kondigde onlangs al aan dat hij het federale steunmechanisme snel zou aanpassen, omdat het niet de bedoeling is dat Vlamingen nu massaal gebruik zouden maken van federale in plaats van Vlaamse steun. Wathelet was er niet over te spreken dat Vlaanderen de subsidies voor zonnepanelen zonder overleg heeft verlaagd, waardoor de federale regering nu in allerijl maatregelen moet nemen om een toeloop te vermijden.

Het zal wellicht nog enige tijd duren vooraleer de federale regering haar subsidiesysteem heeft aangepast. Het ziet er dus naar uit dat Vlamingen die intussen nog snel zonnepanelen plaatsen, toch aanspraak kunnen maken op die 150 euro in plaats van terug te vallen op de Vlaamse 90 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud