netto

Financiën bestudeert invoering blockchain bij aankoop huis

Door gebruik van blockchain kan de aan- en verkoop van een huis aanzienlijk goedkoper en minder stroperig verlopen. ©BELGA

Het werk van de douane, de btw-controle, maar ook de registratie van vastgoed zouden fors anders kunnen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat bestuderen of de FOD Financiën blockchaintechnologie in zijn werking kan inzetten. 

De studie moet ook leiden tot een 'confidentiële analyse' over de impact op onder meer de FOD zelf, maar ook cijferberoepen, de banken en het notariaat. Het kabinet ontkent niet dat blockchain een aanzienlijke impact op het personeelsbestand kan hebben.

Blockchain is een technologie waarbij een heel computernetwerk bepaalde transacties registreert en controleert. Vervalsen is daarbij nagenoeg uitgesloten. Sommigen achten de technologie dan ook erg geschikt voor bijvoorbeeld vastgoedregistratie. In Georgië blijft bij het bevoegde agentschap door de invoering van blockchain maar een derde van het aantal ambtenaren meer nodig.

Ook in ons land wil men de mogelijkheden onderzoeken. 'Stilzitten is geen optie, we moeten constant nieuwe evoluties en technologieën bekijken om te zien wat de mogelijkheden zijn voor de organisatie van de fiscus. Het is de bedoeling eerst op macroniveau te bekijken waar blockchain een meerwaarde kan bieden', klinkt het op het kabinet van de minister.

Drie domeinen

De FOD Financiën laat een studie uitvoeren op drie domeinen. Het opvallendste is de inzet van blockchain 'voor het identificeren van vastgoed en de mogelijkheid ervan om een alternatief te vormen voor de traditionele registratie van de aankopen, cessies en verdelingen van goederen'.

Lees meer over blockchain in ons speciaal dossier. 

Ook voor de btw-controle van bedrijven - 'een bron van enorm veel werk', aldus de FOD - biedt de technologie kansen, net zoals voor een betere traceerbaarheid van containers door de douane.

De gevoeligheid van het dossier blijkt uit het feit dat de studie ook een 'confidentiële analyse' moet opleveren over de impact op de FOD, maar ook externe partners zoals cijferberoepen, het notariaat en de banken.

In het bestek voor de studie klinkt het dat door blockchain de rol van de staat en de partners fundamenteel in vraag wordt gesteld. Gevraagd aan het kabinet-Van Overtveldt of een terugloop in personeel zoals in Georgië ook hier mogelijk is, klinkt het: 'Dat zou kunnen. We kunnen niet vooruitlopen op de resultaten van de studie. We hanteren een strategie waarbij de FOD zich meer en meer focust op de kerntaken en de efficiëntie daarvan verhoogt. Dat kan versneld worden door de afbouw van overhead of inefficiënte processen en structuren. Door digitalisering en technologie kunnen meer mensen zich efficiënter met deze kerntaken bezighouden.'

Een eindrapport moet klaar zijn in de lente van 2019, de hele opdracht in 2020. Het kabinet kon niet meteen antwoorden op de vraag waarom de analyse confidentieel moet zijn.

Georgië

Maka De Lameillieure, onderzoeker aan de Antwerp Management School, spreekt van een goede zaak. 'Dit onderzoek had al vroeger moeten gebeuren. Heel wat administratieve taken kunnen met blockchain worden vermeden.'

Het ABC van de blockchain

Blockchain: een softwareplatform voor digitale waarde, een gedistribueerde database, bestaande uit knopen die op commando – na signatuur – geëncrypteerde transacties met elkaar kunnen uitvoeren, controleren en toevoegen aan hun data (zoals een ketting dus).

Bitcoin: elektronisch geld – crypto currency – dat de naam draagt van de opensourcesoftware waarmee het is ontworpen. Het is de eerste toepassing van blockchain, die al negen jaar in productie is. Bitcoins kunnen worden uitgewisseld zonder tussenkomst van banken of diensten voor betalingsverkeer.

P2P: ‘peer to peer’ oftewel een directie transactie tussen twee individuele partijen.

Trustless exchange: het soort transacties dat blockchain mogelijk maakt: decentraal, onveranderlijk en daardoor mogelijk zonder een greintje wantrouwen tegenover de tegenpartij. Er is geen derde (notaris, bank, overheid) nodig die beide partijen moeten vertrouwen. Het vertrouwen zit in het netwerk.

Wallet: Bitcoins of transacties worden in het netwerk opgeslagen. Alle knopen hebben een exacte kopie. Een wallet is dat stukje van de data in het netwerk waartoe een gebruiker toegang heeft met zijn private sleutel. Hiermee kan hij de wallet openen, er iets uithalen en een nieuwe programmeerbare transactie opstellen.

'In het buitenland zijn dergelijke studies al een tijdje lopende', vervolgt ze. 'In Georgië zijn er al 1,2 miljoen succesvolle registraties van eigendom sinds april 2017. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. In Denemarken heeft de belastingdienst een vehicle wallet, met daarin alle stappen die een auto kan meemaken, zoals reparaties, leningen, verzekering en verkoop.'

Door blockchain is een huis kopen in Georgië een kwestie van uren geworden. In België duurt dat proces soms maanden.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat verwelkomt de studie. Ze verwacht dat heel wat administratieve taken wegvallen en meer tijd overblijft voor complexere dossiers en advies. De impact op het personeel schat ze daarom als beperkt in. De koepel werkt zelf ook aan een blokchainproject.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud