'Fiscale steun voor hypotheek blijft'

Philippe Muyters en Kris Peeters (Photo News)

De Vlaamse regering verzekert dat Vlaanderen met een alternatief zal komen voor de hypothecaire aftrek die in 2014 verdwijnt. De regering mikt daarvoor op een belastingkrediet, een belastingvermindering of iets anders.

'De Vlaamse regering verzekert dat ze - zoals bij de vorige staatshervormingen - de lopende engagementen zal nakomen', klinkt het in een persbericht.

De Vlaamse regering krijgt daar de bevoegdheid en overeenstemmende middelen voor, aldus een gemeenschappelijke verklaring van minister-president Kris Peeters (CD&V) en Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (sp.a) en Philippe Muyters (N-VA). 'Er is dus geen enkele reden om eraan te twijfelen: de lopende engagementen zullen blijvend worden nagekomen. Het fiscaal voordeel voor de lopende hypotheken zal dus ook na de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen onverminderd blijven bestaan.'

Ook in de toekomst wil Vlaanderen de woningbouw en vernieuwbouw fiscaal blijven ondersteunen. 'Ook wie in 2014 en de jaren daarna een woning wil kopen, bouwen of verbouwen zal dus nog van fiscale ondersteuning genieten.'

Over de berichten dat de hypothecaire aftrek verdwijnt voor alle woonkredieten en dus ook voor al de bestaande leningen, was heel wat commotie ontstaan. 'De Vlaamse regering betreurt die ongerustheid.' Voor meer details is het echter wachten op de finale teksten van de staatshervorming.

Er zal hard gesproken worden om te maken dat het federale niveau de correcte bedragen overdraagt.

Kris Peeters

Peeters zal er in elk geval alles aan doen opdat voldoende financiële middelen zullen overkomen van het federale niveau. 'Daar zal hard over gesproken worden om te maken dat het federale niveau de correcte bedragen overdraagt', zei minister-president Kris Peeters deze ochtend op Radio 1. In totaal is sprake van zo'n 1,4 miljard euro, waarvan 'een goeie 900 miljoen voor Vlaanderen'.

Ook Vlaams sp.a-minister Freya Van den Bossche drong intussen aan op duidelijkheid. 'Er is geen enkele reden waarom het belastingvoordeel zou moeten verdwijnen. De overheid moet mensen geruststellen', aldus Van den Bossche op Twitter.

Als men de aftrek gaat herzien voor oude kredieten, dan vraag ik mij af op welke juridische gronden ze dat doen. Er is per slotte van rekening een contract met de burger afgesloten.

John Romain van Immotheker

Ook John Romain van de kredietadviseur Immotheker laat van zich horen: 'Ik heb er geen probleem mee dat men zegt dat men vanaf 2014 met nieuwe systemen gaat beginnen. Maar als men gaat stellen dat men die aftrek gaat herzien voor de oude kredieten, dan vraag ik me af op welke juridische grond men dat gaan doen. Er is per slot van rekening een contract afgesloten met de burger. Ik heb nog nooit geweten dat men fiscale systemen afschaft die nog in voege zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud