Fiscus claimt nog 43 miljoen euro uit de Opel Antwerpen-jaren

De belastingzaak gaat over de aanslagjaren 2008 en 2009, vlak voor de sluiting van de assemblagefabriek Opel Antwerpen in 2010. ©RV DOC

Als het van de fiscus afhangt moet Opel Belgium ruim 43 miljoen euro belastingen betalen voor de jaren die voorafgingen aan de sluiting van Opel Antwerpen. Het proces daarover loopt.

Acht jaar na de sluiting van de autofabriek Opel Antwerpen voert de fiscus nog een rechtszaak tegen Opel Belgium. Het proces gaat over de aanslagjaren 2008 en 2009, vlak voor de sluiting van Opel Antwerpen in 2010.

In januari 2010 maakte de autoreus General Motors bekend dat Opel Antwerpen na 85 jaar de deuren sloot. Er zouden meer dan 2.500 jobs verloren gaan. In december van dat jaar zou de laatste auto van de band rollen. Maar achter de schermen bedeelde de belastingadministratie General Motors Belgium, het huidige Opel Belgium, nog een maand voor de sluiting met een bericht dat het bedrijf zijn belastingaangifte moest wijzigen.

Naar Duitsland

De fiscus maakte na de aankondiging van de sluiting plots problemen van het samenspel dat tot dan had plaatsgevonden tussen GM Belgium en Adam Opel, het moederbedrijf in Duitsland. De fiscus besloot dat onterecht winsten waren vertrokken naar Duitsland. Op die winsten had ons land geen belastingen kunnen heffen.

De bezwaren die GM Belgium, het huidige Opel Belgium, al in 2012 verstuurde, liet de bevoegde belastingdirecteur vier jaar lang onbeantwoord.

De zaak gaat over zogeheten ‘verrekenprijzen’. Als de fiscus meent dat een Belgisch dochterbedrijf van een internationale groep onterecht belastbare winsten naar zijn moederbedrijf of naar andere bedrijven van de groep verschuift, kan onze fiscus daartegen optreden en de belastbare winsten in ons land toch verhogen. Want ook transacties tussen bedrijven van dezelfde groep moeten gebeuren met correcte ‘verrekenprijzen’. De transacties moeten gebeuren volgens de gangbare prijzen en voorwaarden in de sector.

In dit geval meent de fiscus dat het moederbedrijf in Duitsland geen correcte vergoeding gaf voor de assemblage van de auto’s die in ons land gebeurde. Er was alleen een vergoeding ‘at cost’, dus alleen tegen de kostprijs. Volgens de fiscus kan je zo’n vergoeding moeilijk marktconform noemen. En dus zouden ze in strijd zijn geweest met de OESO-richtlijnen over verrekenprijzen.

De fiscus stelde zich ook vragen bij de regeling die was afgesproken om de winst uit de fabricage te verdelen met het Duitse moederbedrijf.

Kosten herstructurering

Ook de verdeling van de herstructureringskosten bij Opel nam de fiscus op de korrel. Naast het moederbedrijf zou ook het Belgische bedrijf een deel van die kosten hebben moeten torsen, terwijl de fiscus meent dat de ontslagen een beslissing waren van de groep en de Belgische dochter daar niet de verantwoordelijkheid en de risico’s voor moest dragen.

Het proces van Opel Belgium tegen de belastingaanslagen van Financiën loopt voor het Antwerpse hof van beroep. Het dossier is vier jaar blijven liggen. De fiscus stuurde zijn eerste bericht al in november 2010, een maand voor de definitieve sluiting van Opel Antwerpen. In juni 2012 diende GM Belgium nog een laatste bezwaarschrift in tegen de belastingclaims. Maar de bevoegde belastingdirecteur nam geen beslissing. Uiteindelijk besloot GM Belgium in juni 2016 de fiscus te dagvaarden.

52
miljoen
Oorspronkelijk ging de zaak over een belastingclaim van 52 miljoen euro voor de aanslagjaren 2008 en 2009.

In eerste aanleg kreeg GM Belgium gelijk. De rechter onthief het bedrijf van een verhoging van de belastbare grondslag voor een bedrag van 98 miljoen euro voor het aanslagjaar 2008 en van 61,3 miljoen euro voor het aanslagjaar 2009. Maar de fiscus ging in beroep. Die rechtszaak loopt.

Oorspronkelijk ging de zaak over een belastingclaim van 52 miljoen euro voor de aanslagjaren 2008 en 2009. Maar in december 2017 verstuurde de fiscus nog een bijkomende claim van 2,9 miljoen euro voor het aanslagjaar 2015. Tegen die claim heeft Opel Belgium ook bezwaar aangetekend. Tegelijk heeft de fiscus een deel van de oude belastingaanslagen laten vallen en 2 miljoen euro aan moratoriumintresten gestort bij de terugbetaling. Nu zou de belastingclaim nog 43,8 miljoen euro bedragen.

Opel Belgium - de naam die GM Belgium in september 2017 kreeg na de verkoop van Opel door GM - gaf gisteren liever geen commentaar. Omdat de zaak in beraad is genomen door het hof en Opel niet de indruk wil geven dat het de uitspraak nog wil beïnvloeden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud