Advertentie
netto

Fiscus start met bepaling van ki van buitenlands vastgoed

Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland moeten tegen eind 2021 de nodige gegevens aan de fiscus doorgeven om het kadastraal inkomen te bepalen.

De fiscus heeft 170.000 formulieren verzonden om het kadastraal inkomen van vastgoed in het buitenland te bepalen. Die vallen vanaf 15 juni bij de eigenaars in de bus.

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon? Dat wordt vanaf volgend jaar op dezelfde manier belast als vastgoed in België: op basis van een kadastraal inkomen (ki).

De wetswijziging komt er nadat België meerdere keren door de Europese Commissie op de vingers werd getikt en drie keer werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het probleem: de ongelijke fiscale behandeling van vastgoed in België (op basis van het kadastraal inkomen) en vastgoed in het buitenland (op basis van de (huur)waarde). 

Om het ki van buitenlands vastgoed te bepalen heeft de fiscus 170.000 formulieren verstuurd. Die vallen vanaf 15 juni in de bus van Belgische belastingplichtigen die het buitenlands vastgoed al eerder in hun aangifte voor de personenbelasting hebben aangegeven.

Als u recent buitenlands vastgoed kocht of in de toekomst koopt, moet u spontaan een aangifte indienen binnen de vier maanden na de aankoop.

Wie in de belastingaangifte die de komende weken moet ingediend worden voor het eerst buitenlands vastgoed opneemt, ontvangt hetzelfde formulier vanaf september of oktober.

Als u recent buitenlands vastgoed kocht of in de toekomst koopt, moet u spontaan een aangifte indienen binnen de vier maanden na de aankoop.

Aangifte

Op het aangifteformulier moet u onder meer het type (villa, appartement, …), de ligging, uw eigendomsaandeel en de actuele verkoopwaarde van gebouwen invullen. Als u die laatste niet kent, moet u de prijs en het jaar van de aankoop opgeven, evenals de kosten van eventuele (ver)bouwwerken en het jaar dat die voltooid werden.

De aangifte kan online ingediend worden via MyMinfin. Dat moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn gebeurd.

Berekening

Het kadastraal inkomen is geen werkelijk, maar een fictief inkomen: het gemiddelde normale huurinkomen op een referentietijdstip, nog altijd 1 januari 1975. De administratie Opmetingen en Waarderingen zal de verkoopwaarde van 1975 reconstrueren op basis van de actuele verkoopwaarde. Die laatste wordt gedeeld door een correctiefactor die jaarlijks wordt aangepast. Voor de verkoopwaarde in 2021 is dat 15,018. Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor van 5,3 procent. Dat is de gebruikelijke factor om te schatten wat een goed aan huur kan opbrengen.

Voor gronden gaat de nieuwe regeling standaard uit van 2 euro per hectare.

Aangetekende brief

Van zodra het kadastraal inkomen is bepaald, wordt u daarvan met een aangetekende brief op de hoogte gebracht. Als u niet akkoord gaat, hebt u twee maanden de tijd om bezwaar in te dienen.

Alles over uw belastingaangifte

Alles wat u moet weten om uw belastingaangifte van 2021 in te vullen, leest u hier. Mét tips om minder belastingen te betalen.

Advertentie
Gesponsorde inhoud