Fitch haalt België van strafbankje

Fitch dreigt niet langer de kredietscore van België te verlagen. Het ratingbureau verandert zijn outlook voor België van 'negatief' naar 'stabiel'. De kredietrating zelf blijft behouden op AA.

Bijna dag op dag een jaar geleden verlaagde Fitch de kredietrating voor België van AA+ tot AA en zette daarbij de outlook op negatief, wat betekende dat België nog een trapje lager dreigde te glijden.

Fitch was wel niet de eerste die in de Belgische rating knipte: S&P had op 25 november 2011 - toen ook de Belgische tienjaarsrente dicht tegen de 6 procent piekte - het mes in de Belgische kredietscore gezet.

Maar Fitch is wel de eerste van de drie grote ratingbureaus die België van het strafbankje haalt. Nu de ratingoutlook stabiel is, is de onmiddellijke dreiging van een ratingknip weg.

Fitch haalt daarvoor volgende argumenten naar voor:

1. Ondanks een daling van het bruto binnenlands product is België erin geslaagd het begrotingstekort in 2012 zoals afgesproken tot 2,9 procent te beperken. De besparingsmaatregelen die de regering in maart, juli en oktober doorvoerde, bevestigen het engagement van de regering om de begrotingsdoelstellingen te halen.

2. De financieringsomstandigheden zijn sinds januari vorig jaar aanzienlijk verbeterd. Spill-overeffecten van de banksector en de eurocrisis zijn ingedijkt. Ter info: De Belgische tienjaarsrente halveerde over de voorbije twaalf maanden van 4,5 procent tot 2,2 procent.

3. Fitch verwacht niet dat de Belgische overheid nog vers kapitaal in Dexia zal moeten pompen. In tegenstelling tot vorig jaar toen België nog eens met 2,9 miljard euro (of 0,8% van het bbp) op de proppen moest komen. De andere Belgische banken zitten in een veel betere positie.

Concurrentiekracht

Fitch maakt zich wel zorgen over de concurrentiekracht van ons land. 'De loonkosten zijn sneller gestegen dan bij de drie belangrijkste handelspartners. De loonindex zal loonkostenstijgingen in de hand blijven werken. De recente maatregelen van de regering om de concurrentiekracht te verhogen en de aanpassing van de index kunnen de 'gap', het verschil met de buurlanden, niet wegwerken', klinkt het.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud