Forse hervorming federale politie op til

Catherine De Bolle (centraal), commissaris-generaal van de federale politie. (foto: Belga)

De federale politie wordt van boven tot onder hervormd. Met een pak minder directies dan vandaag. Dat bevestigt Catherine De Bolle, de commissaris-generaal van de federale politie.

De federale politie, die in 2001 het licht zag, maakte korte metten met de ‘flikkenoorlog’ tussen de rijkswacht en de gerechtelijke politie. Maar vandaag ligt de hele structuur opnieuw op de tekentafel voor een totale ‘make-over’. Want met uitzondering van een tussentijdse reorganisatie in maart 2007 - toen het ging van vijf ‘algemene directies’ naar drie - is er al die jaren weinig veranderd aan het model dat al bijna twaalf jaar oud is.

Vooral de federale gerechtelijke politie, die meer dan 4.200 mensen telt en alle mogelijke onderzoeken naar criminelen voert, gaat er helemaal anders uitzien. Nu zijn er 27 directies met speurders in de 27 gerechtelijke arrondissementen. Die worden net als de parketten gefuseerd tot 12 directies.

En dat heeft grote gevolgen voor de zes ‘centrale directies’ in Brussel. Daaronder vallen bijvoorbeeld de bekende Cel Vermiste Personen en de Federal Computer Crime Unit. Want de centrale directies ondersteunen vooral de kleinere speurdersteams in de kleinere arrondissementen. Bijvoorbeeld door gespecialiseerde fraudespeurders aan te leveren voor complexe onderzoeken. Maar als er geen kleine directies overblijven, vervalt op verschillende domeinen de nood aan ondersteuning. En dus worden die centrale diensten gereorganiseerd.

Over het hele land zitten ook nog eens zogeheten directeurs-coördinatoren, die de samenwerking tussen alle politiediensten in goede banen moeten leiden. Ook hun rol wordt herbekeken.

‘Dit is een hervorming zonder taboes’, benadrukt Catherine De Bolle, die in maart aan het hoofd kwam te staan van de federale politie. ‘Als alle rapporten waarschuwen dat er te veel directies en diensten zijn bij de federale politie, dan moeten we daar wat aan doen. We moeten versmallen en synergieën zoeken. Want de huidige structuur is zeer stringent vastgelegd. Er is nood aan flexibiliteit om beter aan te sluiten bij de noden van deze tijd.’

De verregaande hervorming is geen operatie om de federale politie verder af te slanken, zegt De Bolle. Bij de hele federale politie werken meer dan 12.200 mensen. Want naast de speurders van de gerechtelijke afdeling is er bijvoorbeeld ook een bestuurlijk afdeling, met onder andere de wegpolitie. In 2008 telde de federale politie nog meer dan 12.800 mensen. Het burgerpersoneel bleef wel stabiel, maar honderden ‘echte’ politiemensen verdwenen.

Het valt nog af te wachten of de politievakbonden de drastische make-over zullen slikken. De Bolle: ‘We zullen de hervormingsplannen toetsen op hun realistische haalbaarheid en we zullen dat natuurlijk ook bespreken met de vakbonden. Maar het hoofddoel is duidelijk: de federale politie moet professioneler worden. En elke eenheid moet een duidelijke meerwaarde hebben.’

Eind december moet het volledige hervormingsplan voorliggen bij minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH). ‘Daarom heb ik drie werkgroepen opgericht’, verklaart De Bolle. ‘Een eerste werkgroep buigt zich over de optimalisering van de werking van de volledige federale politie. Daarin worden we bijgestaan door professoren zoals Willy Bruggeman en Brice De Ruyver, maar ook door andere experts in ‘change management’, zoals Frank Van Massenhove, de topman van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.’

‘Een tweede werkgroep zal zich buigen over de federale gerechtelijke politie en de impact van de hervorming van justitie die de minister van Justitie voorbereidt. Ten slotte is er een derde werkgroep over de directeurs-coördinatoren.’

‘Tegelijk zal de werkgroep ‘Visie 2020’ - die al werd opgericht toen Annemie Turtelboom nog minister van Binnenlandse Zaken was - haar denkoefening voortzetten. Want we moeten ook denken op langere termijn. Welke taken kan de politie afstoten? Hoe kunnen we beter samenwerken met de privésector? En wat met nieuwe technologieën? Hoe ver willen we bijvoorbeeld gaan in het plaatsen van camera’s? Daarover zullen we het parlement allerlei scenario’s voorleggen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud