Advertentie

Francken over uitspraak rechter: 'Dit is totale waanzin'

©Photo News

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), noemt de weigering van een rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om een Afghaanse vrouw met vijf kinderen naar Duitsland terug te sturen 'totale waanzin'.

'Een menswaardige opvang is er niet gegarandeerd.' Met dat argument heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat België een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen niet mag terugsturen naar Duitsland, schrijven de kranten van Mediahuis.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is als enige bevoegd om uitspraak te doen over 'beroepen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (nvdr. verblijf voor beperkte duur)' en over 'annulatieberoepen ingediend tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'. 

De Raad  moet dus een rechtsbescherming bieden tegen het overheidsoptreden inzake vreemdelingenbetwistingen. 

De Raad omvat negen kamers, elke kamer bestaat uit een kamervoorzitter, minstens twee rechters in vreemdelingenzaken, een coördinator, attachés-juristen en één of meerdere griffiers.

Het gezin had eerst asiel aangevraagd in Duitsland, en volgens een Europese Dublin-verordering mogen ze dan teruggestuurd worden. Duitsland ging daar bovendien mee akkoord. Maar de vrouw ging in beroep, omdat een menswaardige opvang voor de familie in Duitsland niet gegarandeerd zou zijn. De asielcentra zijn er overbevolkt, vrouwen en kinderen belanden in tenten of containers met beperkt sanitair en zonder enige vorm van privacy. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft hen daarin gevolgd, waardoor de asielaanvraag toch in België zal worden behandeld.

Francken reageerde verbaasd in het Radio1-programma De Ochtend. 'Eigenlijk zegt deze rechter over Duitsland: sie schaffen das nicht.' 'Het betekent dat de landen die een goede opvang organiseren voor asielzoekers worden gestraft en landen die dat niet doen worden beloond', zegt Francken. 'Dit moet stoppen.' 'U zal mij niet horen zeggen dat rechters wereldvreemd zijn, maar dit is totale waanzin.'

Het is niet de eerste keer dat de N-VA uithaalt naar een rechter die een uitspraak doet in asielkwesties. De partij startte recent nog een campagne tegen 'wereldvreemde rechters' omdat na een rechterlijke uitspraak België verplicht werd een visum te verlenen aan een Syrisch gezin.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud