Francken verliest tijdelijk 20 procent wedde na tweet met gevoelige info

Theo Francken krijgt een sanctie omdat hij in een tweet gemeld had dat België niet meer zou deelnemen aan een Franse militaire operatie in Mali. ©Photo News

De Kamer weert Theo Francken (N-VA) voor de rest van het parlementaire jaar uit commissies waar geheimhouding vereist is. Hij verliest ook drie maanden lang 20 procent van zijn wedde.

Dat kondigde Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) donderdagavond aan. De aanleiding is een tweet in maart, waarin Theo Francken liet weten dat het Belgische leger dit jaar niet meer zou deelnemen aan operatie-Barkhane, een Franse missie in Mali. Die informatie, afkomstig van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), werd achter gesloten deuren gedeeld in de Commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies.

In het reglement van de Kamer staat dat volksvertegenwoordigers die informatie niet openbaar mogen maken, om de veiligheid van de Belgische troepen in het buitenland niet in gevaar te brengen. Minister Dedonder vroeg het secretariaat om 'het reglement toe te passen'. Ze vond dat de tweet een diplomatieke weerslag had, omdat de Fransen nog niet op de hoogte waren van de beslissing. De Commissie onderzocht de afgelopen weken of Francken effectief zijn boekje te buiten ging en een meerderheid van de leden oordeelde van wel.

Francken verliest drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding, die 7.230 euro bruto per maand bedraagt.

Woensdag werd Francken zelf gehoord door Kamervoorzitster Tillieux, die hetzelfde concludeerde. 'Op basis van de elementen moet de schending van de geheimhoudingsplicht worden vastgesteld', kondigde ze donderdagavond aan in een persbericht. De voormalige staatssecretaris mag tot het einde van dit jaar geen lid meer zijn van de vergaderingen van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. Daarnaast verliest hij drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding, die 7.230 euro bruto per maand bedraagt.

Al bij al komt Francken goed weg met de sanctie. Het Kamerreglement schrijft voor dat een politicus die de geheimhoudingsplicht schendt voor de rest van de legislatuur - in dit geval tot eind 2024 - uit de Commissies in kwestie wordt gezet. Voor Tillieux was dat een brug te ver.

Politiek motief

Francken, die niet de beste relatie heeft met Dedonder, reageerde eind maart dat hij de regels niet had overtreden. Volgens hem kon zijn tweet de Belgische troepen niet in gevaar brengen. 'Als de minister over een beleidsintentie begint, heeft dat niets meer te maken met de geheimhoudingsplicht. Ik heb daarmee geen militair geheim gedeeld', vond Francken, die Dedonder beschuldigde van een politiek motief 'om hem te beschadigen'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud