Francken wil 100 miljoen extra voor asielopvang

©Photo News

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt 100 miljoen extra voor de opvang van asielzoekers. Dat botst op kritiek bij zijn coalitiepartners. Die wijzen erop dat duizenden opvangplaatsen niet worden gebruikt.

Maandag komt het monitoringcomité - de groep topambtenaren die de begroting opvolgt - met een rapport over de begroting. Dan wordt duidelijk hoeveel moet bijgestuurd worden bij de begrotingscontrole die volgend weekend van start gaat.

Intussen is het wel al duidelijk dat er extra eisen op tafel liggen. Francken heeft aan minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) 100 miljoen euro extra gevraagd voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een document dat De Tijd kon inkijken. Op het kabinet-Francken luidt het dat - ondanks de vraag voor extra geld - de uitgaven voor de opvang van asielzoekers onder controle zijn. In 2016 kostte die 526 miljoen euro. Vorig jaar was dat 407 miljoen. Dit jaar zou het nog minder zijn.

5.500 plaatsen open

In de regering wordt verbaasd gereageerd op de vraag voor extra geld, omdat het de bedoeling is dat Francken het opvangnetwerk afbouwt. Vandaag zijn er nog 22.840 opvangplaatsen in opvangcentra, maar worden slechts 17.334 asielzoekers opgevangen. Er staan dus 5.500 plaatsen open, een bezettingsgraad van 76 procent. ‘Dat is geld weggooien’, klinkt het in regeringskringen. ‘Dat hij eerst werk maakt van zijn afbouwplan alvorens extra geld te vragen’, zegt een andere regeringsbron.

Op het hoogtepunt van de asielcrisis, in mei 2016, waren er 35.700 opvangplaatsen. Intussen zijn die afgebouwd tot minder dan 23.000. Maar verder verminderen blijkt niet te lukken. ‘De enige verklaring is dat er geen politieke consensus is over het afbouwplan’, zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil, dat instaat voor de opvang.

Dat Theo Francken eerst werk maakt van zijn afbouwplan voor de asielopvang alvorens extra geld te vragen.
regeringsbron

Het probleem is dat er discussie is over de verdeling van de asielzoekers tussen de door de OCMW’s georganiseerde lokale opvanginitiatieven en de opvangcentra. Nu worden nog bijna 9.000 asielzoekers opgevangen in de steden en gemeenten. Maar Francken wil die lokale opvang zoveel mogelijk afbouwen. ‘Hij wil de perceptie vermijden dat hij asielzoekers in OCMW-woningen onderbrengt’, klinkt het.

De plaatsen bij de OCMW’s zijn bedoeld voor kwetsbare asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen die bijna zeker verblijfsrecht krijgen. Maar soms gebeurt het toch dat een asielzoeker na jaren wordt uitgewezen, waarop de lokale gemeenschap diens regularisatie eist. Daarom is Francken een koele minnaar van de OCMW-opvang. Het is altijd lastig een goede oplossing te vinden voor dergelijke menselijke drama’s. CD&V is wel voorstander van de lokale opvang, omdat die volgens de christendemocraten de integratie bevordert. Bovendien zijn die plaatsen goedkoper. Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat de opvang via OCMW’s gemiddeld 8,1 euro per nacht minder kost dan in een opvangcentrum. Om budgettaire redenen zou het dus beter zijn in te zetten op lokale opvanginitiatieven. ‘Er moet een gezonde mix zijn’, klinkt het.

Maar zolang er geen akkoord is over een nieuw afbouwplan en over de verdeling van de asielzoekers tussen de lokale opvang en de asielcentra, blijven er plaatsen openstaan en is er extra geld nodig.

Sociale zekerheid

De vraag is of Francken de extra centen zal krijgen. De toestand van de begroting is niet zo rooskleurig. Er zijn meevallers, zoals de rentelasten die lager uitvallen en hogere inkomsten uit dividenden. Maar er zijn ook tegenvallers. Het tekort in de sociale zekerheid is 350 miljoen euro groter dan verwacht, onder andere omdat de sociale uitgaven dit jaar sneller stijgen door de vroeger dan verwachte indexering van de uitkeringen.

Veel ruimte voor nieuwe uitgaven is er niet. Dat temeer omdat de premier liefst nog wat geld reserveert voor nieuwe initiatieven. Alle partijen zijn alvast begonnen een prioriteitenlijstje op te maken, waarmee ze de kiezer op enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen verleiden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud