Advertentie
Advertentie

Franstalige rechter haalt uit naar Nederlandstaligen

De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne noemt de uitlatingen in de Franstalige vonnissen 'zeer eigenaardig en ongepast'. ©Saskia Vanderstichele

Een Franstalige strafrechter in Brussel is in drie vonnissen ongezien hard voor Nederlandstaligen. Het parket van Halle-Vilvoorde én het parket-generaal pikken dat niet.

Drie vonnissen van de Franstalige strafrechtbank in Brussel veroorzaken een communautaire rel. Daarin wordt de politie in de Vlaamse Rand zwart op wit beschuldigd van ‘racisme’ tegen Franstaligen. Het parket van Halle-Vilvoorde krijgt te horen dat het een ‘minimum aan intelligentie’ ontbreekt. De vonnissen maken gewag van ‘bevooroordeelde’ strafonderzoeken tegen mensen ‘alleen omdat ze Franstalig zijn’.

Het parket van Halle-Vilvoorde én het hogere, parket-generaal van Brussel dulden dat niet. ‘We gaan geen hoger beroep aantekenen tegen de vrijspraken in deze zaken. Maar dat staat los van bepaalde uitlatingen in de vonnissen, die we ten zeerste betreuren’, stellen de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne en de woordvoerster van het parket-generaal Anja Bijnens.

Verschillende uitlatingen in deze vonnissen zijn zeer eigenaardig en ongepast.
Thierry Freyne
Procureur Halle-Vilvoorde

‘We hebben geen reden om aan te nemen dat de politie niet correct zou hebben gehandeld. Verschillende uitlatingen in de vonnissen vinden we dan ook zeer eigenaardig en ongepast. We kijken welke stappen we kunnen ondernemen.’

De vonnissen dateren van 25 oktober. Ze zijn geveld door één Franstalige rechter in Brussel. Dat is ook de rechter die moet oordelen over alle strafzaken die het parket van Halle-Vilvoorde voert tegen Franstalige beklaagden. In april 2014 is het parket van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) gesplitst, maar de rechtbank zit nog altijd in Brussel. Er is een aparte Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

Drie vonnissen

Een vonnis gaat over een koppel uit Luik dat een sauna in Vilvoorde bezocht. Ze moesten van de uitbater 64 euro betalen, wat ze weigerden. Er was discussie over de geldigheid van hun cadeaubon. Daarop zouden slagen en verwondingen zijn uitgedeeld door het koppel, waarvoor ze werden vervolgd. Maar de strafrechter sprak hen vrij. Hoewel het koppel geen communautaire argumenten als verdediging gebruikte, haalt de rechter die wel aan in zijn vonnis.

‘De rechtbank stelt vast dat de beklaagden zich hebben aangediend in een politiekantoor in de Vlaamse regio om er een klacht in te dienen, maar dat is hen geweigerd. De rechtbank stelt ook vast dat bepaalde getuigen niet zijn gehoord, wat zonder enige twijfel getuigt van een bevooroordeeld onderzoek. (...) Dat toont aan dat het dossier is opgezet met als enig doel de beklaagden te doen veroordelen (omdat ze Franstaligen zijn?)’, besluit de rechter.

Dit toont aan dat het dossier is opgezet met als enig doel de beklaagden te doen veroordelen (omdat ze Franstaligen zijn?).
Franstalige strafrechtbank Brussel

Een tweede vonnis gaat over de diefstal van een metalen hek, 30 meter lang. Het ging om een burenruzie. Maar de rechter haalt uit naar de politie in Wezembeek-Oppem. Omdat die geen proces-verbaal zou hebben opgesteld over een eerdere klacht van de aangeklaagde Marokkaanse buur. De rechter noemt dat in zijn vonnis ‘een vorm van racisme vanwege de buur en de lokale politie, die blijkbaar veel moeite hebben met de komst in een Vlaamse buurt van een Belg van vreemde origine die zich uitdrukt in het Frans’.

COMPROMIS VAN BHV

Na decennia kibbelen raakten de Vlaamse en Franstalige partijen het eind 2011 eindelijk eens over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). De Vlamingen kregen een eigen parket voor Halle-Vilvoorde. Zodat ze strenger konden optreden tegen de (kleinere) criminaliteit in de Vlaamse Rand. Maar ze kregen geen eigen rechtbank. Die bleef in Brussel, bevoegd voor Brussel én Halle-Vilvoorde. Ze is wel opgedeeld in een Frans- en Nederlandstalige rechtbank.

Het derde vonnis over een hele reeks zware diefstallen bevat een ongeziene uithaal naar het parket van Halle-Vilvoorde. ‘Met een minimum aan intelligentie had het parket moeten beseffen dat er al een procedure liep in de Franse taal.’

De voorzitter van de Franstalige rechtbank in Brussel, Luc Hennart, reageert nog niet. Hij had de vonnissen gisteren nog niet gelezen.

'Onaanvaardbaar'

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), de ondervoorzitster van de Kamercommissie Justitie, noemt de vonnissen ‘onaanvaardbaar’. ‘Zeker als je weet dat verdachten in de Vlaamse Rand een Franstalige rechter verkiezen omdat die lakser zijn. Rechters zijn onafhankelijk, maar kunnen niet zomaar beschuldigingen van discriminatie uiten zonder die te staven. Het bewijst dat de Franstalige rechtbank in Brussel niet goed werkt. Er is een schisma met de Nederlandstalige rechtbank. Het parket van Halle-Vilvoorde botst op een muur in Brussel. Dat is nu zwart op wit bewezen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud