Advertentie

'Galant handelde te goeder trouw'

Premier Charles Michel blijft achter zijn minister van Mobiliteit staan. ©Photo News

Premier Charles Michel valt niet over de 'administratieve vergissing' van zijn minister van Mobiliteit.

Minister Jacqueline Galant en de voorzitter van de FOD Mobiliteit, Laurent Ledoux, vechten al weken een welles-nietesspelletje uit over wie het advocatenkantoor Clifford Chance heeft aangesteld, zonder openbare aanbesteding.

Voor de oppositie is het duidelijk dat de MR-minister het parlement heeft voorgelogen en de wet heeft overtreden, en beschikt Galant niet langer over voldoende geloofwaardigheid om het dossier van de nachtvluchten te bestieren.

Voor premier Michel is het duidelijk dat de minister, tevens zijn partijgenote, de verantwoordelijkheid draagt voor de aanduiding van het advocatenkantoor. Hij stelde vrijdag in een gezamenlijke vergadering van verschillende Kamercommissies ook dat Galant beter een aanbestedingsprocedure met drie advocatenkantoren had gevolgd. Ook had Galant voorafgaandelijk het advies van de Inspecteur van Financiën moeten vragen, in plaats van a posteriori.

Toch benadrukte de eerste minister dat er geen sprake is geweest van belangenvermenging of van favoritisme in hoofde van zijn minister of haar kabinet. Als ze voor Clifford Chance heeft gekozen, dan was dat omdat het kantoor ervaring moest hebben in technische materie in verband met de vliegroutes boven Zaventem. En omdat het kantoor niet eerder betrokken is geweest bij vroegere procedures.

Niemand betwist ook dat het noodzakelijk was extern juridisch advies te vragen, aldus nog premier Michel. Hij rekende ook voor dat de kostprijs van het kantoor op een gemiddeld uurloon van 250 euro uitkwam, wat zou neerkomen op normale marktprijzen voor dergelijke complexe dossiers. Hij merkte ook op dat de Inspecteur van Financiën zelf erop heeft gewezen dat de aanduiding van advocatenbureaus in het verleden op dezelfde manier is gebeurd.

Zoals hij eerder al in de plenaire Kamer verklaarde, wil de premier lessen trekken voor de toekomst, om gelijkaardige betwistingen te voorkomen. Ook stak hij de hand uit naar het parlement, om sereen samen te werken aan oplossingen in het dossier van de nachtvluchten./

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud