Gat van 1,9 miljard euro in federale begroting

©Photo News

Een maand na de verkiezingen blijkt dat er een gat van bijna 2 miljard euro is geslagen in de federale begroting van dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité.

Het monitoringcomité, een groep van hoge ambtenaren die de begroting opvolgen, heeft voor de regeringsonderhandelaars een update gemaakt van de toestand van de federale begroting. En die ziet er somber uit. De volgende premier, wellicht Kris Peeters (CD&V), krijgt een vergiftigd geschenk voorgeschoteld.

Nochtans was er in april geen vuiltje aan de lucht. De regeringDi Rupo hield toen en minibegrotingscontrole. Ze koos voor een reeks kleine nieuwe uitgaven en een buffer van 80 miljoen euro. Nog geen drie maanden later blijkt dat die buffer allerminst volstaat.

Uit een nieuw rapport van het monitoringcomité blijkt dat de begroting intussen met 1,86 miljard euro ontspoord is. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van tegenvallende belastinginkomsten. De Belgische staat moest onverwachts bijna 600 miljoen euro betalen voor verloren fiscale rechtszaken. Zo verloor de Bijzondere Belastinginspectie twee zaken tegen GDF Suez, wat bijna 500 miljoen euro kostte.

Maar er blijkt ook iets fundamenteels aan de hand met de belastinginkomsten. Door de slechter dan verwachte conjunctuur vallen de btw-ontvangsten, de voorafbetalingen en de bedrijfsvoorheffing tegen. In regeringskringen sluit men niet uit dat in de loop van het jaar de situatie nog kan verbeteren. ‘Het gaat om een raming’, luidt het.

Kort

  • In april liet de regering- Di Rupo nog weten dat het begrotingstekort dit jaar zou uitkomen op 2,2 procent.
  • Nog geen drie maanden later blijkt er een gat in de begroting van bijna 2 miljard euro en loopt het tekort op tot 2,7 procent.
  • Volgend jaar moet bijna 6 miljard euro bespaard worden om de begrotingsdoelstelling te halen.

 

Maar de kans is klein dat de situatie helemaal kan worden omgebogen. Terwijl de regeringDi Rupo er in april nog van uitging dat het tekort van de federale overheid dit jaar zou uitkomen op 2,2 procent, wordt het nu geraamd op 2,7 procent. Een verschil van bijna 1,9 miljard euro.

Zonder rekening te houden met de impact van de conjunctuur en met eenmalige factoren moeten dit jaar nog voor 1,3 miljard euro maatregelen genomen worden.

Er moet dus zo vlug mogelijk bijgestuurd worden. Maar zolang er geen nieuwe federale regering is, kan dat niet. In principe zou de regering in lopende zaken een begrotingscontrole kunnen doen. Maar dat wordt moeilijk, want ontslagnemend premier Elio Di Rupo (PS) is uit zijn rol gevallen doordat hij zijn petje van PS-voorzitter opnieuw heeft opgezet en de forcing voert voor een regering met het cdH in Wallonië. Hij lijkt het vertrouwen van een deel van zijn regeringspartners kwijt, waardoor hij moeilijk kan bijsturen.

Ook voor volgend jaar ziet het begrotingsplaatje er allesbehalve rooskleurig uit. Volgens berekeningen van het monitoringcomité moeten voor 6 miljard euro besparingen en/of nieuwe inkomsten gevonden worden om de begrotingsdoelstelling van volgend jaar te realiseren. Die doelstelling is een structureel tekort van 1,1 procent of 4,3 miljard euro.

Gezien de omvang van de besparingsoefening is het niet uitgesloten dat de volgende regering ervoor kiest de inspanning te spreiden over verschillende jaren. Het monitoringcomité gaat er in zijn verslag van uit dat de begrotingsdoelstellingen, zoals afgesproken met Europa, gehonoreerd worden. Maar het staat de volgende regering vrij die afspraken te heronderhandelen.

De N-VA bijvoorbeeld is er voorstander van om pas in 2018 te streven naar een begrotingsevenwicht, een jaar later dan gepland.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud