GDF Suez bereid mee te werken aan fiscaal onderzoek

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voert een onderzoek naar belastingontwijking bij Electrabel en zijn Franse moederbedrijf GDF Suez. Dat vernam De Tijd en bevestigt de energietoezichthouder CREG, die aan de basis van het onderzoek ligt. GDF Suez reageert 'verbaasd', maar is bereid mee te werken aan een eventueel onderzoek.

In een vertrouwelijk rapport legt de CREG bloot dat GDF Suez zijn Belgische dochter Electrabel in 2012 minstens een half miljard euro te veel heeft aangerekend voor gas. Daardoor zijn volgens de CREG zowel de Belgische fiscus als de Belgische gemeenten zwaar benadeeld.

In 2012 was Electrabel voor de eerste keer voor zijn gasbevoorrading volledig afhankelijk van het Franse moederbedrijf. Maar de CREG ontdekte dat GDF Suez ver boven de gemiddelde marktprijs is gegaan en Electrabel zeker 500 miljoen euro te veel voor het gas heeft laten betalen.

De energiewaakhond besluit onomwonden dat dat een ‘dubbel verlies’ betekende voor België. Een eerste keer omdat Electrabels verkoopfiliaal amper belastingen betaalde in 2012. En een tweede keer omdat vier op de vijf steden en gemeenten in ons land die aandeelhouder zijn bij Electrabel Customer Solutions geen dividend kregen. Dat kwam extra hard aan omdat de gemeenten ook inkomsten verloren door de ondergang van Dexia en de Gemeentelijke Holding. De enige winnaar van de constructie is volgens de CREG het Franse moederbedrijf GDF Suez en haar aandeelhouders (vooral de Franse staat).

Reactie GDF Suez

GDF Suez reageerde zondag per communiqué. De Franse energiereus zegt 'verbaasd' te zijn over de berichtgeving. 'GDF Suez heeft geen enkele weet van een eventueel onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie. Mocht zo'n onderzoek geopend worden, zal GDF Suez voluit zijn medewerking verlenen aan de onderzoekers, zoals dat onze gewoonte is.'

Bourgeois

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur, reageert scherp op het nieuws. 'Als de feiten kloppen waarover De Tijd bericht, dan gaat het om bedrog.'

'Samen met de fiscus en de consumenten zijn ook de gemeenten gedupeerd. Ik raad hen, als aandeelhouders, aan de buitengewone algemene vergadering van Electrabel Customer Solutions samen te roepen om tekst en uitleg te krijgen,' aldus Bourgeois. 'Dit is zwaar bedrog, en moet rechtgezet worden", zegt Bourgeois. 'Het gaat om grote bedragen die niet uitgekeerd zijn aan de gemeenten. Als ik de periode 2009-2012 bekijk, dan gaat het in het slechtste jaar nog om 9 miljoen euro. In andere jaren ligt dat bedrag rond de 50 miljoen.'

Groen

Bij de fiscus geeft niemand commentaar. Maar de CREG bevestigt dat eerstdaags een ontmoeting is gepland met de belastinginspecteurs. ‘We zullen meewerken aan het onderzoek’, luidt het. De BBI ziet in elk geval voldoende aanwijzingen van een onaanvaardbare belastingontwijking. Welk bedrag de fiscus zal claimen, wordt nog berekend. Maar met een half miljard euro aan verschoven inkomsten kan de claim 170 miljoen euro of meer bedragen.

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) vraagt de bijeenroeping van de commissie Bedrijfsleven. Calvo: 'De CREG en de BBI moeten dit van A tot Z onderzoeken en zo snel mogelijk alle informatie ter beschikking stellen aan het parlement. België is geen wingewest voor de Franse energiekapitalisten. GDF Suez en Electrabel hebben lak aan de belangen van België, onze gezinnen en bedrijven.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud