Geen begrotingscontrole meer voor verkiezingen

©BELGA

‘Nochtans is het net in lopende zaken belangrijk dat de cijfers worden gemonitord’, zegt een goedgeplaatste bron.

De regering-Michel is niet van plan voor de verkiezingen van 26 mei nog een begrotingscontrole te organiseren. Volgende week worden rooskleurige begrotingscijfers verwacht. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zal dan het eindresultaat van de begroting voor 2018 bekendmaken. Dat zal met een smile gebeuren, want het resultaat zal niet zo ver van een begrotingsevenwicht liggen. Dat is het beste resultaat in ruim tien jaar. Het valt dan ook te verwachten dat de federale bewindslui zichop de borst zullen kloppen.

©Mediafin

Toen de federale regering in 2014 van start ging, erfde ze een tekort van 3,1 procent van het bruto binnenlands product of zo’n 14 miljard euro. Als het tekort op pakweg 0,5 procent uitkomt, heeft de regering een groot stuk van de weg richting evenwicht afgelegd.

Maar dat goede resultaat schetst geen realistisch beeld van de reële toestand van de overheidsfinanciën. Het is vooral dankzij een eenmalige ingreep dat het resultaat van 2018 zo goed meevalt. Door de boetes op te trekken voor bedrijven en zelfstandigen die onvoldoende belastingen voorafbetalen, kreeg de schatkist vorig jaar miljarden aan extra ontvangsten binnen.

Die inkomsten vallen grotendeels weg. Dat blijkt uit de recente ramingen van de Nationale Bank, die verwacht dat het tekort dit jaar verdubbelt tot 1,6 procent of ruim 7 miljard euro. In 2021 loopt het tekort verder op tot dik 9 miljard euro.

Tekort

In principe zou dit voorjaar nog een begrotingscontrole moeten plaatsvinden. Dat zou bijsturingen mogelijk maken, want de doelstelling die de regering naar voren heeft geschoven was een tekort van 4,5 miljard voor dit jaar. Daar zit men volgens de laatste ramingen enkele miljarden naast.

Maar die begrotingscontrole komt er niet meer, bevestigen regeringsbronnen aan De Tijd. ‘Een begrotingscontrole in lopende zaken? Dat denk ik niet’, klinkt het in regeringskringen. ‘We hebben toch geen bevoegdheid om bij te sturen.’ Elders is te horen dat de begroting voor 2019 niet is goedgekeurd, waardoor ons land opgescheept zit met het systeem van voorlopige twaalfden. Daardoor kan elke maand slechts evenveel worden uitgegeven als vorig jaar. ‘We zitten in een carcan. We kunnen niets doen’, klinkt het.

We hebben toch geen bevoegdheid om bij te sturen.
Een hoge regeringsbron

In 2014 hield de toenmalige regering-Di Rupo net voor de verkiezingen wel nog een minibegrotingscontrole, maar die werd vooral gebruikt om nog wat cadeautjes uit te delen. Toen zat de regering evenwel nog niet in lopende zaken.

Het zou geen overbodige luxe zijn mochten de begrotingscijfers op zijn minst worden gemonitord. ‘In lopende zaken zou men net wel de zaken moeten monitoren’, zegt een goedgeplaatste bron. Maar het is niet de bedoeling van de regering om het monitoringscomité - de groep topambtenaren die de begroting opvolgt - te vragen de budgettaire toestand van 2019 onder de loep te nemen. ‘We houden de inkomsten en uitgaven wel heel erg in de gaten’, klinkt het in regeringskringen. Een goedgeplaatste bron meent evenwel dat ‘er weinig animo in de regering is om met slechte cijfers geconfronteerd te worden’.

Ontsporen

Want mede door de val van de regering zal de begroting dit jaar ontsporen. Voor ongeveer 1 miljard euro geplande besparingen kunnen niet worden uitgevoerd, omdat de begroting voor 2019 niet door het parlement werd goedgekeurd. En de vooruitzichten voor 2019 waren al somber, want de eenmalige impact van de verhoogde boetes voor wie niet voorafbetaalt, valt dit jaar weg.

De kans is groot dat 2019 een verloren begrotingsjaar is. In mei zijn er verkiezingen en het ziet er niet naar uit dat snel een federale regering zal kunnen worden gevormd. Bijsturingen kunnen dus wellicht pas in 2020. Volgens goedgeplaatste bronnen zal de volgende regering voor ongeveer dezelfde budgettaire inspanning staan als de regering-Michel in 2014. Maar terwijl de ploeg van Charles Michel kon profiteren van de lage rente, zal de volgende regering dat voordeel niet meer hebben.

De zwaarste budgettaire jaren moeten nog komen.
Regeringsbron

‘De zwaarste budgettaire jaren moeten nog komen’, luidt de conclusie in regeringskringen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud