Advertentie

'Geen indicaties dat er nieuwe migratiecrisis komt'

Syrische vluchtelingen komen toe in Irak. ©AFP

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen Dirk Van Den Bulck ziet de migratiestromen naar Europa stijgen. 'Maar het verschil met 2015-2016 is nog heel groot.'

Het conflict in Noord-Syrië doet de vrees op een nieuwe migratiecrisis in Europa toenemen, maar voorlopig zijn daar geen indicaties voor, zegt Dirk Van Den Bulck, de commissaris-generaal van het vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op de vluchtelingenstatus in ons land. 'Dat wil niet zeggen dat we de situatie moeten onderschatten. De uitdagingen zijn groot.'

Moeten we ons op een nieuwe migratiecrisis voorbereiden?

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen Dirk Van Den Bulck. ©BELGA

Dirk Van Den Bulck: 'Het is moeilijk in te schatten hoe de migratiestromen evolueren. Het conflict in Noord-Syrië doet veel mensen op de vlucht slaan, maar het is niet zeker dat die naar Europa komen. Het ontstaan van nieuwe brandhaarden in de wereld heeft meestal geen directe impact op de migratie naar Europa. Enkel op langere termijn zie je een effect. De uitzondering was de oorlog in Joegoslavië, maar dat lag aan de Europese grens.'

'We zien wel al enige tijd dat de migratie naar Turkije toeneemt. Het gaat niet alleen om Syriërs, maar vooral om mensen uit Afghanistan en Iran die daar te weinig perspectieven hebben. Omdat Turkish Airlines steeds meer de Afrikaanse markt aanboort, is ook het aantal Afrikaanse migranten toegenomen. De druk op Turkije neemt almaar toe, waardoor het steeds restrictiever tegen migranten optreedt.'

'Veel migranten kiezen eieren voor hun geld en wagen de oversteek naar Griekenland. Dit jaar lag de migratie naar Griekenland zo'n 40 procent hoger dan vorig jaar, maar dat is nog steeds een stuk onder de pieken van 2015-2016. Ook de doorstroming naar de rest van Europa is toegenomen.'

Erdogan dreigde ermee de poorten naar Europa open te zetten en de Turkijedeal te torpederen. Gelooft u dat het zover komt?

Turkije zou enkel in zijn eigen vel snijden als het de Turkijedeal opzegt. Erdogan wil met zijn uitspraak de EU onder druk zetten om extra middelen vrij te maken.
Dirk Van Den Bulck
Commissaris-generaal CGVS

Van Den Bulck: 'Slechts één element van de Turkijedeal wordt momenteel echt uitgevoerd: de EU financiert projecten in Turkije. Andere aspecten van de deal zijn nauwelijks van toepassing. Turkije zou enkel in zijn eigen vel snijden als het de deal opzegt. Erdogan wil met zijn uitspraak vooral de EU onder druk zetten om extra middelen vrij te maken.'

Is Europa voorbereid op een nieuwe toestroom?

Van Den Bulck: 'Als er echt meer migranten naar Europa komen, is dat vooral een probleem voor Griekenland en andere landen in de regio. Griekenland staat nu al onder druk. De situatie op de eilanden is problematisch, het is een humanitaire ramp. Nochtans heeft het veel middelen gekregen, maar het lijkt niet in staat die te gebruiken.'

'Voor de rest van Europa is het verschil met 2015 dat mensen zonder papieren moeilijker naar de rest van Europa kunnen doorreizen. Vroeger konden die snel door de Balkan passeren, nu niet meer. De Balkanlanden hebben hun grenzen gesloten.'

En België?

Sommige Belgische politici zeggen dat België een streng beleid voert, maar in het buitenland wordt dat niet zo gepercipieerd. Het aantal asielaanvragen stijgt bij ons sterker dan in de buurlanden.
Dirk Van Den Bulck
Commissaris-generaal CGVS

Van Den Bulck: 'België ziet het aantal asielaanvragen al een tijdje stijgen. Vaak gaat het om mensen die doorreizen uit andere landen en daar al in een procedure zitten of zelfs een statuut hebben gekregen. De stijging is bij ons sterker dan in de rest van de EU. Dat komt deels omdat het beleid in de Scandinavische landen, die vroeger het populairst waren, restrictiever is geworden. Daarnaast trekt ook ons socialezekerheidssysteem migranten aan. Sommige Belgische politici zeggen dat België een streng beleid voert, maar in het buitenland wordt dat niet zo gepercipieerd.'

'De stijging van het aantal asielzoekers stelt ons asielsysteem nu al voor grote uitdagingen. De regering heeft daarom bijkomende maatregelen genomen. Ze investeerde in extra plaatsen bij Fedasil en het CGVS kreeg extra personeel. We zijn die nu volop aan het opleiden. Als het nog meer stijgt, zijn extra maatregelen nodig, maar er zijn ook grenzen aan wat België kan doen.' 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud