'Geen sociale hakbijl voor N-VA'

Patrick Develtere: ‘Tijdens de Dexia-storm moest ik als symbool van het maatschappelijk middenveld neergeschoten worden.’

Het ACW zal niet tolereren dat een centrumrechtse regering de welvaartsstaat afbouwt. ‘Als er zulke maatregelen komen, zullen we ons ervoor smijten’, zegt voorzitter Patrick Develtere.

Het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) krijgt vandaag op een congres in Antwerpen een nieuwe naam. ‘Maar die krijgen jullie nog niet van mij, want we willen de primeur aan onze vrijwilligers geven’, lacht voorzitter Patrick Develtere op zijn bureau in de Aeropolis, het hoofdkwartier van zijn beweging. Het ACW als koepelorganisatie is voortaan een relict uit het verleden. In de plaats komt er een ‘netwerk’, dat het cement vormt tussen elf partnerorganisaties, zoals de vakbond ACV, het ziekenfonds CM en de vrouwenorganisatie Femma.

Aan de zogenaamde preferentiële relatie tussen CD&V en het ACW verandert vooralsnog niets. ‘CD&V is en blijft de enige partij die ACW-mandatarissen op haar lijsten zet’, poneert Develtere. De vraag is dan ook of het ACW kan instemmen met een coalitie tussen de N-VA en CD&V. Beide partijen begonnen deze week met de onderhandelingen over een Vlaamse regering en ook op federaal niveau hopen ze een centrumrechtse coalitie in elkaar te boksen. Kan het ACW zich over de Dexia-saga zetten, waarbij de N-VA de beweging onder meer betichtte van fraude en politieke manipulatie?

Wat vindt u ervan dat de N-VA en CD&V samen een Vlaamse regering proberen te vormen?
Patrick Develtere: ‘We zullen kijken naar wat ze neerpennen. We willen een sociaal regeerakkoord en we hebben sowieso enkele inhoudelijke no pasaráns. We kijken sowieso kritisch naar de onderhandelingen, want we willen absoluut geen sociaal bloedbad.’

Heeft het ACW groen licht gegeven om de onderhandelingen te starten?
Develtere: ‘Nee. Mensen die denken dat politiek zo functioneert, weten noch hoe een partij functioneert, noch hoe het ACW functioneert. Wij spelen daar geen rol in.’

Een ACW’er verklaarde in De Tijd een kleine coalitie met de N-VA te verkiezen boven een tripartite. Zo kan het ACW gemakkelijker zijn stempel drukken.
Develtere: ‘Er is een verschil tussen hoe onze mandatarissen functioneren en wat de beweging zegt. Sommigen kiezen ervoor om hun engagement via de vakbond te uiten, anderen kiezen voor de politiek. Het is de taak van hen die in de politiek stappen om ons sociaal gedachtegoed te vertalen. Dat verwachten wij ook van hen. Maar het is niet zo dat het ACW een mastermind is dat alle poppetjes aanstuurt. Natuurlijk overleggen wij met onze politici, maar we leggen hen niets op.’

De N-VA wil de werkloosheid beperken in de tijd. Is het ACW bereid tot toegevingen?
Develtere: ‘Een groot deel van de sociaal-economische ideeën van de N-VA is niet doordacht. De werkloosheid beperken in de tijd is geen goed idee, want iedereen kan pech hebben. Ik ken genoeg jonge én oudere mensen die al lange tijd radeloos op zoek zijn naar werk. We gaan die mensen toch niet schofferen door hen weg te zetten als luieriken en hen in de armoede duwen? Denkt de N-VA nu echt dat die mensen plots wel werk gaan vinden omdat ze arm zijn?’

Het ACW zal CD&V dus niet steunen als ze in een volgende regering met zulke maatregelen instemt?
Develtere: ‘Dat zou inbuvable zijn. In dat geval zullen we ons ervoor leggen, net zoals anderen dat zullen doen. We worden door het Internationaal Monetair Fonds en door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geroemd voor ons sociaal model. We laten niet toe dat de N-VA daar met de hakbijl doorgaat. Ik erken wel dat we met behulp van microchirurgie ons model moeten aanpassen. Maar we zullen nooit aanvaarden dat het kind met het badwater wordt weggegooid.’

Wat bedoelt u met microchirurgie?
Develtere: ‘20 procent van de Belgen is arm, er is het probleem van schijnzelfstandigen, en jonge mensen moeten voor een hongerloon werken in een onvolwaardig statuut of via interim-arbeid. Dat zijn de problemen van vandaag. Niet het al dan niet beperken van de werkloosheid in de tijd.’

De N-VA vindt dat de Arco-coöperanten, die door de val van Dexia hun geld in rook zagen opgaan, in eerste instantie door het ACW moeten worden vergoed. Arco was immers de holding van het ACW. Is dat ook inbuvable?
Develtere: ‘Ja. Mag ik nog een beetje geloven dat we in een rechtsstaat leven? De staatsgarantie is zes jaar geleden goedgekeurd en zou nu plots ter discussie worden gesteld? Trouwens, de regering is toch ook tussenbeide gekomen om andere banken te redden? Fortis, Dexia, KBC en Ethias zijn de revue gepasseerd. Mag het even dat ze hetzelfde doet voor Arco? Een coöperatief aandeel is immers een spaarproduct, de Raad van State geeft ons daarin gelijk. Ik ga ervan uit dat het kader dat gecreëerd is, zal worden toegepast.’

Hebt u daarover al gepraat met de N-VA?
Develtere: ‘Nee.’

U prijkte op de cover van ‘Een zuil van zelfbediening’, het boek dat N-VA’er Peter Dedecker schreef over de Dexia-heisa. Hoe vervelend was dat?
Develtere: ‘Voor mijn familie en mezelf was dat ontzettend pijnlijk. In het boek staat letterlijk dat de zaak sneu is voor mij, omdat ik ze erfde van mijn voorgangers. Dan is het toch op zijn minst hypocriet dat ik op de cover sta? De heisa was een orkaan die over ons is gewaaid, net zoals dat afgelopen week het geval was met de hagelstorm. Maar tijdens die storm konden we binnen veilig schuilen. Tijdens de Dexia-storm zat ik buiten. Ik was de target die uitgeschakeld moest worden.’

Overdrijft u nu niet?
Develtere: ‘Nee, ik moest als symbool van het maatschappelijk middenveld neergeschoten worden.’

U houdt vol dat het ACW geen fraude heeft gepleegd, maar het moest wel 9,5 miljoen euro aan achterstallige belastingen op winstbewijzen van de bank Belfius neertellen. Hoe verklaart u dat?
Develtere: ‘Ik kan dat niet uitleggen. Het is de Bijzondere Belastinginspectie die zegt dat wij niet meer onder de vennootschapsbelasting vallen, maar onder de rechtspersonenbelasting en dus een hoger belastingtarief moeten betalen. Ik vind dat onbegrijpelijk, vooral omdat het jarenlang en bij herhaaldelijke controles van de fiscus geen probleem was. De beslissing is gevallen, we moeten die respecteren. Maar nog eens: dat heeft niets met fraude te maken.’

Er loopt wel nog altijd een strafzaak tegen het ACW. Hoe staat het daarmee?
Develtere: ‘Ik weet het niet. Er is nog geen duidelijkheid, en dat is ook de reden waarom onze zaak tegen Peter Dedecker, die ons valselijk beschuldigde van fraude, is uitgesteld. Een krant schreef dat ze is uitgesteld om de regeringsvorming te vergemakkelijken, maar dat is onzin. Zolang er geen uitspraak is in de strafzaak, kan er geen uitspraak in onze zaak tegen Dedecker vallen.’

Zijn de nieuwe naam en de nieuwe structuur voor het ACW een middel om de zwarte bladzijde om te draaien?
Develtere: ‘Er is geen enkel verband tussen de onterechte aanvallen op het ACW en de hervorming die we doorvoeren. De vernieuwingsoperatie kwam er op uitdrukkelijk verzoek van de partnerorganisaties. Ze is zelfs vertraagd door alle problemen. Ik heb maar 24 uur in een dag en ik moest mij helaas bezighouden met het beantwoorden van de aanvallen. Er is overigens discussie geweest om de naam ACW toch te behouden, omdat het een geuzennaam is geworden.’

De basis nam de ACW-top tijdens de Dexia-heisa zwaar onder vuur. Zowat iedereen ziet de nieuwe naam en de nieuwe structuur als het antwoord daarop.
Develtere: ‘Ik ben nu vier jaar voorzitter en er was vanaf de eerste dag een stroming die heeft gezegd dat we naar een nieuw soort beweging moeten. Dat was vóór de aanvallen op het ACW. Er is helemaal geen strijd geweest binnen de beweging. Door alle aanvallen is de cohesie zelfs groter geworden.’

In de plaats van de koepel komt er een losser netwerk. Gaan het ACV en de CM naar voren treden als aanspreekpunt voor de politiek?
Develtere: ‘Nee, we gaan zelfs een sociale en politieke academie oprichten. Dat wordt ons instrument om mensen te vormen en om aan talentscouting te doen. Zo hopen we mensen voor een jeugd- of gemeenteraad af te vaardigen of eventueel zelfs richting het parlement te lanceren.’

Heeft dat gevolgen voor de preferentiële relatie met CD&V?
Develtere: ‘Ik kan nog niet voorspellen wat de politieke gevolgen van de herijking van het ACW zullen zijn. Daarom blijft onze politieke strategie, die is vastgelegd in 2004, dezelfde. CD&V blijft de enige partij die ACW-mandatarissen erkent en ze blijft daarom onze preferentiële partner. Binnen afzienbare tijd zullen we evalueren of die politieke strategie nog past bij de nieuwe netwerkstructuur. We staan in elk geval al langer open voor mensen uit andere partijen die ons ideeëngoed willen uitdragen. We hebben dus ook veel contacten met niet-CD&V’ers.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud