Geens: 'Minimale dienstverlening in gevangenis wordt voortaan toegepast'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De nieuwe regels voor het sociaal overleg en de minimale dienstverlening in de gevangenissen worden vanaf nu toegepast. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maandag duidelijk gemaakt.

Volgens de regels, die in november al in een koninklijk besluit (KB) werden vastgelegd, kan het gevangenispersoneel enkel nog staken tien dagen nadat een stakingsaanzegging is ingediend. Tijdens die staking zal ook een minimale dienstverlening van kracht zijn. De woordvoerster van Geens benadrukt dat gedurende drie jaar met de vakbonden overlegd is over de minimale dienstverlening. Die regeling 'is belangrijk om de essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen.'

Het handhaven van de minimale dienstverlening moet ook de veiligheid van het personeel en de gedetineerden ten goede komen, stelt het kabinet van de minister. De vakbonden hebben de voorbije weken meermaals gestaakt, uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil invoeren. Zij zien de regeling wel als een aanval op het stakingsrecht. 

De bonden erkennen dat ze door de minister op de hoogte zijn gebracht over zijn voornemen om de regels van het KB voortaan ook in de praktijk te brengen. "De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden uitgevoerd', zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. 'We hebben akte genomen van zijn boodschap en we zullen die voorleggen aan de achterban. We zullen zien hoe onze leden reageren.'

Dinsdagvoormiddag zullen de verantwoordelijken van de vakbonden nog met elkaar overleggen over een gemeenschappelijk reactie. Als de vakbonden beslissen te staken, zal dat in principe wel moeten gebeuren volgens de nieuwe regels. In het andere geval is er sprake van een wilde staking. De Smedt ziet wel nog enkele problemen opduiken bij een mogelijke toepassing van de minimale dienstverlening. 'Onder meer over de opvordering van personeelsleden moet heel wat worden opgehelderd. We verwachten daarover duidelijkheid.'

Voor de gevangenen betekent de nieuwe wet dat ze bij lange stakingen - en die zijn er in het verleden meermaals geweest - ook nog kunnen douchen, een wandeling maken en contact hebben met hun advocaat of hun familie. In het verleden bleek dat veelal onmogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud