Advertentie

'Gelijktrekken pensioen van zelfstandige is wel rechtvaardig'

Minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval. ©Photo News

Dat zelfstandigen voortaan op dezelfde manier pensioenrechten opbouwen als werknemers botst op veel kritiek, want zelfstandigen dragen minder bij. 'Het huidige systeem is net oneerlijk', zegt minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR).

Clarinval stelt woensdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voor kmo's voor, volgende week volgen zijn beleidsplannen voor zelfstandigen. Een van zijn meest opvallende hervormingen, die hij samen met minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) uitwerkt, is die van de zelfstandigenpensioenen.

Vanaf volgend jaar worden de pensioenen van zelfstandigen op dezelfde manier berekend als die van werknemers, waardoor zelfstandigen op termijn meer pensioen krijgen. Voor de loopbaanjaren tussen 1984 en 2020 worden de zelfstandigenpensioenen nu berekend op basis van 69 procent van hun beroepsinkomen, terwijl voor werknemers tot een bepaald plafond het volledige loon in rekening wordt gebracht.

Het lagere percentage is een correctie voor het feit dat zelfstandigen lagere sociale bijdragen betalen dan werknemers. Zelfstandigen betalen 20,5 procent op hun inkomen. Op het brutoloon van een werknemer betaalt een werkgever 25 procent sociale bijdragen. De werknemer zelf betaalt ook nog eens een persoonlijke bijdrage van 13,07 procent op het brutoloon.

Correctiecoëfficiënt verdwijnt

Hoewel aan de bijdragen niets verandert, verdwijnt bij de zelfstandigen vanaf volgend jaar de correctiecoëfficiënt van 69 procent. Voor gepresteerde jaren vanaf 2020 wordt het volledige beroepsinkomen meegeteld voor het pensioen. Een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro bouwt zo per jaar 127 euro extra pensioenrechten op.

Omdat de berekening alleen geldt voor toekomstige loopbaanjaren zijn er op de korte termijn nauwelijks budgettaire meerkosten. Op de lange termijn zijn die er wel. Dezelfde zelfstandige met een inkomen van 30.000 euro zal na 45 jaar een kleine 500 euro extra aan maandelijks pensioen krijgen.

De vakbonden hebben er niets op tegen dat zelfstandigen meer pensioen krijgen, maar ze vinden dat ze dan ook meer moeten bijdragen. 'Als ze dat niet doen, is dit onrechtvaardig tegenover de werknemers', zegt Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV. Ook pensioenexperts zoals Ria Janvier (Universiteit Antwerpen) trokken de rechtvaardigheid van die aanpassing de voorbije weken in vraag.

'Niet vergelijken met werknemers'

Clarinval is het daar niet mee eens. 'Je mag de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen niet zo maar met elkaar vergelijken', zegt hij in een gesprek met De Tijd. 'In het stelsel van de zelfstandigen waren er tot voor de coronacrisis altijd meer inkomsten dan uitgaven. Bij de werknemers is dat omgekeerd. Het is perfect te rechtvaardigen dat een deel van dat geld wordt gebruikt om zelfstandigen meer pensioen te geven.'

Werknemers dragen misschien meer bij, maar dat geld wordt ook gebruikt om de werkloosheidsuitkeringen te financieren, iets waar zelfstandigen geen recht op hebben. Bovendien bestaat de pensioenloopbaan van werknemers voor een derde uit gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid of ziekte. Voor die jaren betalen werknemers geen bijdragen, maar bouwen ze wel rechten op. Bij zelfstandigen ligt het aandeel gelijkgestelde periodes veel lager.

Net zoals voor de werknemers trekt de overheid ook de minimumpensioenen voor de zelfstandigen op. Een alleenstaande zelfstandige heeft nu na een loopbaan van 45 jaar recht op een maandelijks pensioen van minimaal 1.291 euro bruto. Tussen 2021 en 2024 wordt dat verhoogd van 1.325 naar 1.433 euro. Via automatische indexeringen en de welvaartsenveloppe moet het minimumpensioen op de beloofde 1.500 euro uitkomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud