Gemiddeld 33 zwartwerkers per dag betrapt

Een teras in Antwerpen. Vooral in de horeca werden vorig jaar zwartwerkers betrapt.

Bij de gerichte controles tegen sociale fraude zijn vorig jaar 12.000 zwartwerkers tegen de lamp gelopen, of 33 per dag. Dat melden Het Laatste Nieuws, Le Soir en Sudpresse zaterdag. In totaal kon daardoor bijna 400 miljoen euro gerecupereerd worden.

De Sociale Inspectie, de RSZ, de diensten voor Toezicht op de Sociale Wetten en de RVA voerden vorig jaar een half miljoen controles uit op de juiste toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. Daarbij wordt bijvoorbeeld nagegaan of er niet te veel overuren worden gepresteerd.

Er worden ook 36.000 gerichte controles uitgevoerd in verdachte dossiers, om fraude op te sporen. Bij 32 procent van die controles werd zwartwerk ontdekt: werknemers die niet zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, buitenlandse werknemers die niet zijn aangegeven of mensen die slechts deels in het wit werken.

Dat laatste gebeurt vooral in de horeca. In die sector werden liefst 4.800 zware inbreuken vastgesteld. De bouw komt op de tweede plaats met 1.400 gevallen van fraude. In de detailhandel werden 880 zwartwerkers betrapt, in de fruitpluk en bij tuinders 700.

Door de controles op sociale fraude werd vorig jaar in totaal bijna 400 miljoen euro gerecupereerd. Van de patronale bijdragen die door de werkgevers omzeild werden, kon 370 miljoen euro gerecupereerd worden. Ook werd 25 miljoen euro gerecupereerd aan werkloosheidsuitkeringen die ten onrechte door de werknemer in ontvangst werden genomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud