Gemiddelde Belg verdient 3.103 euro

Total in het Antwerpse havengebied - werknemers uit de petrochemie behoren tot de beste verdieners ©Dieter Telemans

Pendelen naar Brussel levert een hoger salaris op, werken in de petrochemie eveneens, net als het schoppen tot manager. Dat blijkt uit de analyse van de loonenquête van 2010 door de FOD Economie. Ambtenaren, onderwijzers en zelfstandigen zitten niet in het onderzoek.

In 2010 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.103 euro bruto per maand. Maar achter zulk gemiddelde gaan uiteraard grote verschillen schuil. Voor alle duidelijkheid: de cijfers betreffen brutolonen inclusief regelmatige premies zoals voor nacht- en weekendwerk, maar zonder eenmalige premies zoals vakantiegeld.

Twee op de drie werknemers ontvangen een lager brutoloon dan dat landelijk gemiddelde. Tien procent van alle werknemers verdient minder dan 1.967 euro, aan het andere eind zitten 10 procent werknemers die meer dan 4.679 euro ontvangen. (klik op grafiek om te vergroten)

Functie en beroep maken een groot verschil. Aan de top van de ranglijst staan managers, te beginnen met directeurs van grote ondernemingen en vervolgens managers in ICT, zakelijke dienstverlening of administratieve diensten.

Ook blijken exacte wetenschappen en ingenieursstudies doorgaans tot hogere lonen te leiden: na managers uit enkele sectoren volgen wiskundigen, actuarissen, statistici, natuur- en scheikundigen, ingenieurs. Vervolgens komen stilaan de juristen in beeld.

Aan het andere eind zitten de kappers en schoonheidsspecialisten, die gemiddeld het minst verdienen. 'Kappers en schoonheidsspecialisten moeten gemiddeld vier maanden arbeid verrichten om de maandwedde van een directeur van een grote onderneming te bekomen', merkt de FOD Economie op. Ook kelners, boden, schoonmaakpersoneel en kassiers ontvangen een loon dat minstens 30 procent onder het nationale gemiddelde ligt.

Naar sector bekeken is een werknemer het best af in de petrochemie, waar gemiddeld de hoogste lonen worden betaald. Ook de farmaceutische en de chemische industrie scoren hoog. Bij de topbetalers horen ook activiteiten in hoofdkantoren, consultancy in bedrijfsbeheer en onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied.

De horeca en het verblijfstoerisme betalen de laagste lonen uit, gevolgd door meubelmakerijen, detailhandel en afvalverwerking.

bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Pendelen

Pendelen

Pendelen kan tijdrovend en frustrerend zijn, maar dat wordt gemiddeld gecompenseerd met hogere lonen. Wie in Brussel werkt, maakt de beste kans op een omvangrijk salaris: de lonen liggen er gemiddeld 15 procent hoger. In Luxemburg en West-Vlaanderen liggen de lonen dan weer het laagst.

En ook doorstuderen loont. Houders van een masterdiploma verdienen 55 procent meer dan de gemiddelde Belg. Een groot verschil met bachelors, die 8 procent boven het nationale gemiddelde uitkomen. Wie zonder diploma de schoolbanken verlaat, heeft gemiddeld een loon dat 22 procent onder het nationale gemiddelde ligt.

Leeftijd

Weinig verbazend is dat het loon gemiddeld toeneemt met de leeftijd. Het kantelpunt blijkt 36 jaar te zijn: wie jonger is, verdient doorgaans minder dan het nationale gemiddelde, wie ouder is meer.

De FOD Economie merkt op dat de analyse beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten werden niet opgenomen in de studie. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober 2010.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud