Advertentie
Advertentie
interview

Georges-Louis Bouchez: ‘Waarom is complexloos rechts zijn zo moeilijk in Vlaanderen?’

MR-voorzitter en voetballiefhebber Georges-Louis Bouchez, voor de gelegenheid niet in een pak, maar in een T-shirt met wijlen voetbaltrainer Raymond Goethals. ©Wouter Van Vooren

Georges-Louis Bouchez wil na de verkiezingen van 2024 een harde kern vormen met de N-VA, Open VLD en CD&V. Maar houdt hij nog vrienden over na het kelderen van de fiscale hervorming? ‘Waarom niet? Ik heb CD&V en Open VLD net behoed voor ruzie met hun kiezers.’

Seizoensfinale in mineur voor de federale regering. Na een deal met Engie - die de zorgen over de energiebevoorrading niet helemaal wegnam - en een deal over de pensioenen - die allerminst het hoofd biedt aan de vergrijzing - komt er geen lastenverlaging voor wie werkt. Bedenker en CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem wees daarvoor een duidelijke schuldige aan: de MR van Georges-Louis Bouchez. De man die meer bekommerd is om het lot van de rijkste 100 Belgen dan om dat van de honderdduizenden werkende Belgen. Het raakt de liberaal, in een T-shirt met wijlen voetbaltrainer Raymond Goethals erop, niet. ‘Ik kom uit de Borinage, hij uit De Pinte. Waar wonen er meer rijken?’

Misschien is Mouvement Conservateur wel een betere bijnaam voor de MR dan Mouvement des Riches? U houdt niet van hervormingen, hé?

Georges-Louis Bouchez: ‘Correctie: ik houd niet van hervormingen van links. Wij willen hervormingen die ten goede komen aan mensen die werken, investeren en sparen. En ik denk dat die mensen blij mogen zijn dat de MR in de federale regering zit, want we hebben weer een catastrofe kunnen afwenden. In de plannen die op de tafel lagen, werd een lastenverlaging geneutraliseerd door taksen op kmo’s, investeringen in start-ups, onderzoek en ontwikkeling, een duurdere renovatie van woningen en vooral een hogere btw, waardoor de eindsom voor velen zelfs nadelig zou zijn. Consumptie duurder maken op een moment dat iedereen klaagt over de hoge winkelprijzen, dat is geen goed idee. Dat knaagt aan de koopkracht en leidt tot grensshopping. Zeg eens, vonden uw bazen bij Mediafin het zo’n goed idee om de btw op kranten op te trekken?’

Advertentie

Vindt u het normaal dat op sommige producten geen btw wordt geheven?

Bouchez: ‘Vindt u het normaal dat in de stad van de voorzitter van de PS een op de twee mensen op beroepsleeftijd niet werkt? Laten we de cinema alstublieft stoppen. De fiscale hervorming is niet stukgelopen op belastingen, maar op werk. Wij wilden een deel van de lastenverlaging financieren door hervormingen op de arbeidsmarkt, omdat de mensen het kotsbeu zijn een massa belastingen te betalen in een land waar een massa volk niet bijdraagt. Maar sinds de PS geleid wordt door Raoul Hedebouw (PVDA) is er geen land meer mee te bezeilen. Wij wilden door een tiental gerichte maatregelen jaarlijks 8.000 jobs extra creëren boven op de conjunctuur. In een land met 200.000 vacatures lijkt me dat nu niet zo’n gekkenwerk.’

Ons land kan het zich niet permitteren extra inkomsten uit arbeid naar lastenverlagingen te laten gaan. Die zijn nodig om de begrotingsput te vullen.

Bouchez: ‘Dus zolang de begroting niet in evenwicht is, kan er geen lastenverlaging komen? Sorry, ik zie dat anders. Ik zeg: zolang we de lasten niet verlagen, creëren we niet genoeg economische activiteit om terug te keren naar een evenwicht. Maar daarvoor moeten meer mensen aan het werk. Een voorbeeldje. Wie vandaag overuren wil presteren, wordt tegen 60 procent belast. Maar een syndicale premie wordt niet belast. Met andere woorden, twee uur actief zijn voor het ABVV (socialistische vakbond, red.) wordt door de overheid meer aangemoedigd dan twee uur productief zijn. Waarom pakt men dat niet aan? Men spreekt altijd maar schande over de fiscale niches. Alsof het normaal is dat je de helft van je inkomen moet afgeven aan de staat. Aan een staat nota bene die het meeste geld uitgeeft van bijna alle landen en tegelijk zwaar tekortschiet op tal van kerntaken. Naar waar gaat dat geld?’

U bent 25 jaar aan de macht. U moet die vraag beantwoorden.

Bouchez: ‘Ja, en ik ben trots op ons palmares. De enige politici die in die 25 jaar een serieuze lastenverlagingen hebben gerealiseerd zijn Didier Reynders (MR) en Charles Michel (MR). Maar we zitten nooit alleen in een regering, hé.’

©Wouter Van Vooren

We begrijpen uw weerstand tegen een taxshift niet. Een verlaging van de lasten op arbeid komt alleen ten goede aan de werkenden. Een hogere btw betalen ook de werklozen. Het is een stimulans om aan het werk te gaan.

Bouchez: ‘Denkt u nu echt dat 30 euro extra netto per maand het verschil maakt om aan het werk te gaan als je als werkloze kan genieten van een sociale huurwoning, een sociaal energietarief, gratis openbaar vervoer, goedkopere medicijnen, enzovoort? Komaan. Als je een lastenverlaging wil realiseren, moet je ook de vele sociale tegemoetkomingen beter reglementeren. En werklozen meer activeren. Hebt u het jongste rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid gelezen? Ik kan het iedereen aanraden. Het brengt onder andere in kaart waarom mensen niet actief zijn. Eerste reden: niet willen werken.’

Maar hebt u het wel goed aangepakt? Altijd weer over een beperking van de werkloosheid in de tijd beginnen, dat is alsof de PS zou afkomen met een vermogensbelasting van 10 miljard: een provocatie.

Bouchez: ‘Maar net om die reden hebben wij de beperking van de werkloosheid destijds niet op tafel gelegd bij deze onderhandelingen. We hebben wel andere voorstellen gedaan, zoals het strenger bestraffen van werklozen die een job weigeren. Maar de PS wou zelfs niet spreken over de uitbreiding van de flexi-jobs. Om eerlijk te zijn, zie ik ook de provocatie niet. We zijn zowat het enige land ter wereld waar de werkloosheidsuitkering ongelimiteerd is. Als dat zo’n goed idee zou zijn, waarom kopieert geen enkel land ons dan?’

We zijn ook zowat het enige land zonder meerwaardebelasting.

Bouchez: ‘Als we de globale belastingdruk kunnen doen dalen, sta ik open voor meerdere voorstellen. Maar daarvoor moeten meer mensen werken. Dan kunnen we de lasten doen dalen én de begroting in orde brengen. Zolang dat niet gebeurt, moet je niet met een meerwaardebelasting afkomen. Anders straf je ondernemers die na een leven vol belastingen betalen hun pensioen nog moeten veiligstellen.’

Als u het echt zo goed meent met de belastingbetaler en de begroting, waarom heeft u dan een pensioenhervorming van drie keer niets goedgekeurd? De vergrijzingskosten gaan de komende vijf jaar door het dak.

Bouchez: ‘Wat moesten we doen? Blijven blokkeren en eindigen met niets? Het verschil met de fiscale hervorming is dat de pensioendeal geen kwaad doet. Hij verbetert de situatie een beetje: er wordt 2,4 miljard bespaard op ambtenarenpensioenen.’

Geef toe: u hebt die pensioendeal vooral geslikt om de fiscale hervorming te kunnen weigeren. Anders had men u weer kunnen wegzetten als ‘le caractériel’.

Bouchez: (lacht) ‘We hebben getoond dat we in staat zijn om compromissen te maken. Als ze tenminste niet te veel naar links overhellen.’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is erg teleurgesteld in u.

Bouchez: (zucht) ‘Ik heb een goede verstandhouding met Sammy. En ik kan niet geloven dat hij alle aspecten van de hervorming zo goed vond. Maar ik begrijp de ontgoocheling. CD&V dacht echt dat het mogelijk was. En het blijft voor mij ook mogelijk. Wie heeft beslist dat het moest stoppen op 21 juli? Als er bij de begrotingsopmaak van oktober opportuniteiten zijn om de lasten te verlagen, waarom zouden we het dan niet doen? Er resten op dat moment nog zeven maanden tot aan de verkiezingen.’

Alsof het dan wel zou lukken.

Bouchez: ‘Ik sluit dat niet uit. Misschien heeft men tegen dan lessen getrokken uit deze mislukking. Bijvoorbeeld dat men beter moet luisteren naar wat partijen zeggen. Een vol jaar hebben wij erop gewezen dat het voor ons alleen kon lukken mits er hervormingen op de arbeidsmarkt kwamen. Maandenlang hebben alle partijen tegen Vincent Van Peteghem (CD&V) gezegd dat een operatie van 6 miljard niet realistisch was. Maar dat werd heel slecht opgepikt.’

Vincent Van Peteghem had beter wat meer naar ons geluisterd in plaats van naar de FOD Financiën en professor Delanote.

Georges-Louis Bouchez

Dus het is de schuld van Van Peteghem?

Bouchez: ‘Nee, dat zeg ik niet. Daarvoor heb ik te veel sympathie voor CD&V. Maar misschien had hij wat beter naar ons en naar de mensen in het veld kunnen luisteren en wat minder naar de FOD Financiën. En naar professor Mark Delanote (UGent), die altijd de indruk wekt alsof er op fiscaliteit maar één visie mogelijk is, de zijne.’

Voor zes van de zeven Vivaldi-partijen is het uw schuld.

Bouchez: ‘Maar alles is altijd mijn schuld. Tot ik voorzitter van de MR werd, was België een paradijsje waar het fruit aan de bomen groeide, de rivieren vol vis zaten en alle mensen gelukkig waren. Even serieus nu. Niemand wilde die fiscale hervorming nog. Men is blij dat ik de zwartepiet heb aanvaard.’

Alles is altijd mijn schuld. Tot ik voorzitter van de MR werd, was België een paradijsje waar alle mensen gelukkig waren.

Georges-Louis Bouchez

Laat ons de vraag anders stellen: houdt u na deze legislatuur nog één vriend over? De as MR-CD&V, die er was sinds Charles Michel en Wouter Beke, is nu ook dood.

Bouchez: ‘Maar die is niet dood. In tal van dossiers - migratie, veiligheid, kerncentrales - hebben wij elkaar goed geholpen in deze regering. Ik begrijp dat er nu ontgoocheling is omdat hun vicepremier zijn slag niet heeft thuisgehaald. Maar niets verhindert dat we in de toekomst blijven samenwerken.’

Worden de MR-gelederen er niet stilaan erg nerveus van dat alle andere partijen met u persoonlijk willen afrekenen in 2024?

Bouchez: ‘Nee. Mijn partij is kalmer dan ooit. Zowel in de crisis rond Hadja Lahbib (minister van Buitenlandse zaken, red.) als in de onderhandelingen over de fiscale hervorming, was de partij verenigd. Trouwens, er is in Vivaldi geen enkele voorzitter met wie ik geen contact heb. Zonet zat ik nog te sms’en met Paul Magnette (PS).’

En met Bart De Wever (N-VA)?

Bouchez: (lacht) ‘Als ik merk dat de kritiek van de N-VA op de fiscale hervorming volledig overeenstemt met de onze, denk ik: we moeten dringend spreken. Maar dat is blijkbaar moeilijk voor hem. Maar hij krijgt wel mijn boodschappen door, want ik praat met veel N-VA’ers.’

U was samen met Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Egbert Lachaert (Open VLD) de architect van Vivaldi. Was het achteraf gezien geen foute keuze voor de liberalen om niet met de N-VA verder te doen?

Bouchez: ‘Nee. We moesten Vivaldi wel vormen. Hadden we het niet gedaan, dan was er vandaag nog altijd geen regering. En dat is de schuld van De Wever. Hij is de vader van Vivaldi. Als hij koppig blijft volhouden dat hij niet in een sociaalecono- mische regering stapt zonder institutio- nele hervormingen, zal hij ook de vader van Vivaldi 2 zijn. Er is namelijk geen meerderheid voor een staatshervorming. Voor zijn confederalisme is zelfs in Vlaanderen geen meerderheid.’

Er is ook geen meerderheid voor een centrumrechtse regering.

Bouchez: ‘Laten we de verkiezingen afwachten. Er zijn altijd mogelijkheden. In Frankrijk heeft Emmanuel Macron ook geen absolute meerderheid in het parlement. Maar hij heeft wel een relatieve meerderheid. Als de N-VA, de MR, Open VLD en CD&V na de verkiezingen een harde kern vormen - wat mijn voorkeursschema is - dan is er een relatieve meerderheid die incontournable is. Het komt er dan op aan partners te vinden die willen aanvullen. Als dat socialisten zijn, is het logisch dat we rekening houden met hun vragen.’

U krijgt Vooruit nooit losgeweekt van de PS.

Bouchez: ‘We zullen zien welke schema’s mogelijk zijn. Wat ik niet begrijp, is dat de Vlaming de grillen van De Wever blijft slikken. Twintig jaar lang heeft hij gezegd dat de PS hét probleem in dit land is. Maar vandaag heeft hij er alles voor over om de PS namens Vlaanderen blanco cheques toe te schuiven via het confederalisme, en praat hij liever met Magnette dan met mij. Ik begrijp niet dat zijn kiezers dat aanvaarden. Want telkens als ik in Vlaanderen kom, zijn er altijd N-VA’ers die een selfie vragen.’

Dus Vivaldi 2?

Bouchez: ‘Niet noodzakelijk. Het is niet verboden dat De Wever voor rede vatbaar wordt. Ik wilde als kind wereldkampioen formule 1 worden. Toen ik besefte dat dat niet zou lukken, ben ik iets anders gaan doen. Ik raad dat de N-VA ook aan. Anders eindigen ze weer met niets.’

Toen ik besefte dat ik nooit wereldkampioen formule 1 zou worden, ben ik iets anders gaan doen. Ik raad dat de N-VA ook aan. Anders wordt het Vivaldi 2.

Georges-Louis Bouchez

U vergeet een element: om uw harde kern te vormen, moeten Open VLD en CD&V straks nog bestaan.

Bouchez: ‘Ik ben niet naïef, maar ik ga ervan uit dat ze zich kunnen herpakken bij de verkiezingen.’

Daar helpt u hen niet echt bij.

Bouchez: ‘Vindt u dat? Ik heb hen zonet behoed voor ruzie met hun kiezers. Weet u, ik begrijp niet waarom het voor de Vlaamse politiek zo moeilijk is complexloos rechts te zijn. In een regio waar de publieke opinie eerder rechts is, moet dat toch net makkelijk zijn? Ik daarentegen moet elke dag opboksen tegen een publieke opinie die overwegend links is. Ik had in Vlaanderen geboren moeten zijn. Dan was mijn Nederlands ook beter geweest.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.