analyse

Getreuzel Peeters met hervorming arbeidsmarkt wekt ergernis op

©BELGA

Open VLD en de N-VA vinden dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) treuzelt met het hervormen van de anciënniteitsverloning en enkele andere hervormingen. Om de druk te verhogen kondigen de liberalen een wetsvoorstel aan.

Bij veel werknemers stijgt het loon naarmate ze langer in hetzelfde bedrijf werken. De regering-Michel wil evenwel van de loonbarema’s af en heeft in het regeerakkoord afgesproken dat ‘werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit’. De achterliggende filosofie is dat oudere werknemers nu te duur zijn, waardoor ze uit de markt worden geprijsd.

Tot nog toe heeft Kris Peeters, die als minister van Werk de hervorming moet doorvoeren, weinig ondernomen. Integendeel, hij heeft de vakbonden en de werkgeversorganisaties in juni gevraagd om tegen het najaar enkele voorstellen uit te werken om langer werken mogelijk te maken. Maar de hervorming van de loonbarema’s maakte daar tot grote woede van Open VLD en de N-VA geen onderdeel van uit.

We steunen Peeters in zijn voornemen om met de sociale partners tot een oplossing te komen. Maar als dat niet lukt, hebben we een voorstel klaar.
Egbert Lachaert
Open VLD-Kamerlid

‘We steunen Peeters in zijn voornemen om met de sociale partners tot een oplossing te komen. Maar als dat niet lukt, hebben wij een voorstel klaar om het dossier in een stroomversnelling te brengen’, stelde Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) dinsdag in Het Laatste Nieuws. De achterliggende boodschap is dat de hervorming van de loonanciënniteit maar beter op tafel komt. ‘Ik begrijp dat dit een moeilijk debat is voor de vakbonden, maar we moeten het durven aan te gaan. Langer werken is niet alleen een verhaal van aangepast werk, maar ook van aangepaste verloning’, meent Lachaert.

In het nauw 

Ook de N-VA wil het debat over de hervorming van de loonanciënniteit snel aangaan, maar de partij verkoos dinsdag niet te reageren. De Vlaams-nationalisten willen Peeters, die veel kritiek kreeg omdat de taxshift volgens zijn achterban te weinig heeft opgeleverd, niet verder in de hoek duwen. De vrees bestaat dat hoe meer de CD&V’er in het nauw wordt gedreven, hoe minder hij bereid zal zijn om maatregelen door te voeren die slecht vallen bij het middenveld.

De reactie van de vakbonden toonde dinsdag hoe gevoelig het thema ligt. ‘Dat de politiek zou bepalen wat al dan niet in cao’s mag staan, is ongezien’, stelt de christelijke vakbond ACV. ‘Open VLD wil vooral Peeters jennen’, meent dan weer de socialistische bediendebond BBTK.

Behalve het hervormen van de loonbarema’s staan overigens nog een hoop andere gevoelige arbeidsmarkthervormingen te wachten. Zo rekent de N-VA erop dat Peeters snel een kader uitwerkt om de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen mogelijk te maken. De CD&V’er maakt evenwel geen aanstalten om daar snel werk van te maken, want voor de vakbonden is de maatregel onaanvaardbaar.

Sociale bommen 

Ook andere sociale bommen, zoals de hervorming van het indexeringsmechanisme en het aanpassen van de wet op de havenarbeid, dreigen nog voor heel wat heisa binnen de regering te zorgen. De hervorming van de index zal er immers toe leiden dat de lonen minder snel kunnen stijgen, want de regering wil de ingebouwde ontsporing uit het huidige mechanisme halen. En voor de havenarbeid is het plan om de privileges van de havenarbeiders af te bouwen.

Voor Peeters, die zich wil opwerpen als het sociaal gezicht van de regering, zijn het stuk voor stuk moeilijke dossiers. De coalitiepartners beseffen dat het nog veel kunst- en vliegwerk vergt om de hervormingen erdoor te krijgen. En het besef leeft evenzeer dat de slaagkansen afnemen bij elke bijkomende provocatie richting de christendemocraten. Zo beklemtoonde Lachaert gisteren nog eens geen enkele intentie te hebben om Peeters te ‘jennen’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud