Goochelen met 150 miljard aan investeringen

Ex-Voka-topman Michel Delbaere (rechts) overhandelde het Investeringspact aan premier Charles Michel (MR). ©Photo News

Een investeringspact van 150 miljard euro moet onze economie dynamiseren. Waar het geld vandaan moet komen, is evenwel onduidelijk.

Flitsende ledverlichting op het podium, een presentatrice die zo uit een tv-studio geplukt kon zijn en een jingle en animatiefilmpje dat tussen elke toespraak en debat werd gespeeld maakten van de voorstelling van het investeringspact gisteren een heus spektakel. De locatie - het Afrikamuseum in Tervuren - en een bedrag van 150 miljard euro - een derde van ons jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) - aan beloofde investeringen tegen 2030 dikten het geheel nog wat aan. Vanop een van de ministeriële kabinetten werd voordien gewaarschuwd: ‘Verwacht een show. Met de groeten van Nicole en Hugo’, klonk het schamper.

Het investeringspact is een van de laatste prioriteiten van premier Charles Michel (MR) in deze legislatuur. ‘De eerste drie jaar lag de focus op jobs, jobs en jobs’, zegt hij. ‘Nu zoeken we uit hoe we onze economie kunnen dynamiseren.'

De Waalse liberaal spreekt over België als een ‘nieuw eldorado’, dat ‘aantrekkelijk moet zijn voor investeerders’. Op vraag van de premier heeft Michel Delbaere, de topman van het West-Vlaamse voedingsbedrijf Crop’s en ex-topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, samen met een reeks andere experten een plan uitgewerkt over hoe we dat kunnen doen.

Overheid investeert weinig

Iedereen is het eens over de noodzaak van meer investeringen. Belgische bedrijven doorstaan in vergelijking met andere Europese landen de toets op het vlak van investeringen. Maar onze overheden doen het minder goed. Ze investeren zo’n 2,2 procent van het bbp, terwijl dat in de Scandinavische landen zo’n 4 procent is.

Met digitale ontwikkeling, cyberveiligheid, onderwijs, mobiliteit, energie en gezondheidszorg kozen Delbaere en zijn experten zes domeinen waarin zowel de privésector als de overheid meer moet investeren. In die domeinen schoven ze aan aantal prioriteiten naar voren, waarvoor ruim omschreven maatregelen werden vastgelegd.

Heel gedetailleerd worden de experts evenwel nooit. Voor mobiliteit wordt bijvoorbeeld gehamerd op het belang van het wegwerken van de missing links, verbindingen die nu nog ontbreken. ‘Iedereen weet evenwel waarover het gaat’, klinkt het in de expertengroep.

Daarnaast deden de experts er alles aan om politieke controverses te vermijden. Voor de investeringen in energie wordt gewezen op het belang van het versterken van de elektriciteitsnetwerken en het aantrekken van een batterijproducent, maar over een eventuele kernuitstap en wat nodig zou zijn om die op te vangen, wordt met geen woord gerept.

‘Wij doen niet aan politiek en laten ons daar ook niet over uit’, verklaarde Michèle Sioen, topvrouw van het gelijknamige bedrijf en voormalig voorzitster van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Overleg met deelstaten

Op het totale pakket investeringen wordt een bedrag van 150 miljard euro geplakt. Volgens Delbaere is dat ‘geen nattevingerwerk’, volgens anderen ‘een opportunistische optelsom van allerhande potjes, eerder beslist beleid en wilde plannen’. Maar uiteindelijk is het rapport vooral een aanzet voor de federale en de deelstaatregeringen om werk te maken van meer investeringen.

‘Het is nu aan de politiek om ermee aan de slag te gaan’, zegt Delbaere. Michel is alvast van plan om elementen uit het plan op tafel te leggen van het volgende Overlegcomité, het orgaan waarin de federale regering en de regio’s samenkomen.

Boycot PS

De slaagkansen worden alvast gehypothekeerd door een boycot van de PS, die in Brussel en de Franse gemeenschap bestuurt. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Rudy Demotte, de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, stuurden gisteren hun kat naar de voorstelling van het rapport. En het is ook bekend dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) geen grote fan van het pact is. Voor concrete dossiers wil hij gerust samenwerken, maar een pact hoeft niet per se voor hem.

Wat uiteindelijk overblijft na het evenement van gisteren, is het besef dat meer moet worden geïnvesteerd. ‘We creëren een sense of urgency’, zegt Michel. De grote vraag is waar de Belgische overheden het geld halen om de investeringen te financieren. De Belgische begroting zit nog steeds in het rood en Europa kijkt strikt toe. Belfius-topman Marc Raisière suggereerde om, behalve meer clementie vragen aan Europa, 1 procent van het bbp te besparen en dat geld te gebruiken om te investeren. In de Belgische politiek blijft dat evenwel een groot taboe.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect