Advertentie
Advertentie

Groen licht voor nieuw vennootschapsrecht

Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was al in december klaar, maar door de regeringsval was het even niet zeker of de wettekst nog zou worden behandeld. ©Photo News

Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd van 17 naar vier. Dat is een van de blikvangers van de nieuwe vennootschapswetgeving waarvoor de Kamer donderdagavond groen licht gaf.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen brengt een ingrijpende hervorming van de Belgische vennootschapswetgeving.

Het was een tijd niet duidelijk of de nieuwe vennootschapswetgeving nog tijdens deze legislatuur door het parlement zou geraken. Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was al in december klaar, maar door de val van de regering was het even niet zeker dat de wettekst nog zou worden behandeld.

Bovendien verraste de N-VA door nog twee amendementen in te dienen. Het wetsontwerp begrensde de aansprakelijkheid van bestuurders. In functie van de omvang van de onderneming ligt de bovengrens tussen 250.000 en 12 miljoen euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling de aansprakelijkheid op die manier voor alle fouten te beperken.

4
Vennootschapsvormen
Het nieuwe wetboek reduceert het aantal vennootschapsvormen van 17 tot vier.

Het N-VA-amendement bepaalde dat die grens er alleen komt voor een toevallige lichte fout en dus niet voor herhaalde lichte fouten of een grove fout. Het werd dinsdag in de Kamercommissie voor Handels- en Economisch Recht goedgekeurd en in de finale wettekst opgenomen.

Dubbel stemrecht

De N-VA diende nog een tweede amendement in om in beursgenoteerde bedrijven de drempel te verhogen voor de invoering van het dubbel stemrecht, waardoor sommige aandelen meer gewicht krijgen. In het wetsontwerp stond dat daarvoor een statutenwijziging volstaat die met 66 procent van de stemmen op een aandeelhoudersvergadering wordt goedgekeurd. De N-VA wilde die drempel optrekken tot 75 procent. Dat amendement werd niet goedgekeurd.

De blikvangers van de nieuwe wetgeving zijn het terugbrengen van het aantal vennootschapsvormen van 17 naar vier en het feit dat vennootschappen geen maatschappelijk kapitaal meer moeten hebben. In de plaats daarvan ligt de klemtoon voortaan op een uitgebreider financieel plan waaruit blijkt dat de vennootschap over een ‘toereikend aanvangsvermogen’ beschikt.

Wat verandert er met het nieuwe vennootschapsrecht? Lees het hier


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud