Advertentie

Groen ziet achter afwijzen gascentrale Vilvoorde politieke agenda N-VA

De deputatie van Vlaams-Brabant weigert een vergunning te geven voor de gascentrale van Vilvoorde. ©Photo News

Dat de gascentrale in Vilvoorde geen vergunning krijgt, doet de vraag weer rijzen of de kernuitstap een haalbare kaart is. Groen beschuldigt N-VA ervan haar politieke agenda erdoor te willen duwen.

Dat de N-VA tegen de kernuitstap is en de twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 nog tien jaar langer wil openhouden, is bekend. N-VA-voorzitter Bart De Wever tweette het nog eens expliciet, nadat vrijdag bekend was geraakt dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning af te leveren voor de gascentrale in Vilvoorde.

De framing van Groen is dat het gaat om een daad van politieke sabotage door de N-VA, ook al gaat het om een beslissing van de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant, waar naast de N-VA ook CD&V en Open VLD deel van uitmaken. Dat is nochtans wat federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in 'De ochtend' liet weten. Het investeringsdossier is niet op zichzelf beoordeeld, maar op basis van een 'politieke mening', die in strijd zou zijn met de regels.

De essentie

  • Achter de weigering van de Vlaams-Brabantse deputatie om een vergunning te geven voor de gascentrale van Vilvoorde zit volgens Groen de politieke agenda van de N-VA om de kernuitstap te saboteren.
  • Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) worden geen spelletjes gespeeld, maar mag men niet blind zijn voor de stikstofproblematiek.
  • Omdat de bouw van gascentrales moeizaam verloopt, ook in Wallonië, komt de kernuitstap steeds meer onder druk te staan.
  • In het najaar moet uit een rapport van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) blijken of de bevoorrading verzekerd is en of de prijzen onder controle zijn. Op basis daarvan moet de regering-De Croo beslissen om twee kerncentrales al dan niet langer open te houden.

Groen zwaait samen met Engie Electrabel met de positieve adviezen die in het dossier zijn afgegeven. Volgens Groen en Engie Electrabel gaf het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos een positief advies op basis van het voorlopige stikstofkader, waarover Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een instructie heeft rondgestuurd naar de lokale besturen. Volgens Groen rammelt het besluit van de deputatie juridisch aan alle kanten en is het een 'politieke mening' die de N-VA heeft doorgeduwd om de kernuitstap onderuit te halen. Engie Electrabel wacht de beslissing en de precieze motivering van de deputatie af, alvorens te bepalen of beroep wordt aangetekend bij minister Demir.

Stikstof

Omdat het dossier in beroep op haar bureau kan belanden, wil Demir over het concrete dossier geen uitspraken doen. Wel wees ze er in een Facebookpost op dat het niet door de beugel kan om de vervuiling zomaar door de vingers zien omdat de capaciteit nodig zou zijn om de kernuitstap op te vangen. 'Het kan toch niet zijn dat we bijvoorbeeld onze boeren vragen minder stikstof uit te stoten, maar dat 'Groenen' dat wel zouden mogen?', aldus Demir.

Het kan toch niet zijn dat we bijvoorbeeld onze boeren vragen minder stikstof uit te stoten, maar dat 'Groenen' dat wel zouden mogen?
Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving

Gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) verwees in De Tijd ook naar de recente instructie van Demir over de stikstoftoets, als reden waarom het project alsnog is afgewezen. Eerder gebeurde het ook in het dossier van de megastallen dat positieve adviezen waren afgeleverd, maar dat na een negatief arrest toch geen vergunningen meer werden afgeleverd.

Dat Vlaanderen net zoals Nederland werk moet maken van een nieuw en strenger stikstofkader, is een van de dossiers die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoofdbrekens bezorgen. In het stikstofdossier botst het milieubelang al gauw met de belangen van landbouw en industrie. Dat blijkt ook nu weer bij de gascentrale van Vilvoorde, die beschouwd werd als een van de beste dossiers die op tafel lagen voor het opvangen van de kernuitstap.

Bevoorradingszekerheid

Om vervangcapaciteit te voorzien heeft Van der Straeten een CRM-subsidiemechanisme uitgewerkt, waarmee na een eerste veiling in het najaar twee tot drie grote gascentrales kunnen worden gesubsidieerd. Maar het afleveren van vergunningen botst op een aantal verstrengde milieumaatregelen, die vaak door Europa worden opgelegd, zoals de reductie van de CO2-uitstoot.

Van der Straeten ziet de bui hangen en suggereerde in 'De Ochtend' dat de N-VA een verpletterende verantwoordelijkheid draagt. De 'politieke beslissing' over de gascentrales brengt niet alleen de kernuitstap in gevaar, maar de bevoorradingszekerheid in het algemeen. Ook als twee kerncentrales langer open blijven, zal er nog altijd vervangcapaciteit moeten komen, is daarbij de redenering.

De 'politieke beslissing' over de gascentrales brengt volgens Groen niet alleen de kernuitstap in gevaar, maar de bevoorradingszekerheid in het algemeen.

De bouw van gascentrales blijkt alvast minder gemakkelijk dan gedacht. Niet alleen de vergunningsaanvraag voor Vilvoorde is geweigerd, ook in het Limburgse Dilsen-Stokkem kwam er een njet van de deputatie voor een gascentrale. BASF blies zelf bouwplannen af in Antwerpen. In Tessenderlo ligt er nog een dossier op tafel, maar tot dusver kwam er alleen een fiat voor een kleinere installatie die piekmomenten kan opvangen in Oost-Vlaanderen.

Ook in Wallonië staat de bouw van gascentrales op losse schroeven, nadat de regering-Di Rupo heeft beslist dat de CO2-uitstoot moet worden opgevangen, waardoor de investering onrendabel dreigt te worden. In haar Facebookpost wees Demir erop dat het vergunnen van een nieuwe gascentrale ook in Wallonië niet van een leien dakje loopt. 'Meteen het bewijs dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden vanuit Vlaanderen', aldus de N-VA-minister

Rapport

Of er een probleem met de bevoorradingszekerheid is, moet blijken als Van der Straeten daarover in november een rapport opstelt, waarover de regering-De Croo zich dan moet buigen, niet alleen om uit te maken of de bevoorrading niet in het gedrang komt, maar ook om te checken of de elektriciteitsprijzen niet fors dreigen omhoog te gaan.

De coalitiepartners van de groenen zijn maar akkoord gegaan met de kernuitstap als gascentrales vervangingscapaciteit leveren.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaf eerder al een schot voor de boeg. Hij gaf rugdekking aan gewezen minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), die de kernuitstap onrealistisch vindt. Als geen vergunningen voor gascentrales worden afgeleverd, verhoogt dat alvast in de Vivaldi-meerderheid de druk op de kernuitstap. Al was het maar omdat de coalitiepartners van de groenen maar akkoord zijn gegaan met de kernuitstap als gascentrales vervangingscapaciteit leveren.

Volgens Demir heeft Van der Straeten ondertussen haar 'bocht' ingezet.  'Waar het vorig jaar nog steevast luidde dat 'alle kerncentrales sluiten in 2025', werd vanmorgen door collega Van der Straeten helder gezegd dat alle opties, inclusief het openhouden van de twee jongste kerncentrales, nog steeds op tafel liggen', schreef ze op Facebook.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud