Advertentie

Grote omwenteling op de arbeidsmarkt blijft uit

©AFP

Met een plan om langdurig zieken weer aan het werk te helpen en 35 andere arbeidsmarkthervormingen hoopt Vivaldi een werkzaamheidsgraad van 80 procent dichterbij te brengen. Maar flexibeler wordt onze arbeidsmarkt niet.

Niemand kan nog zeggen dat de Vivaldi-partijen geen maatregelen hebben uitgewerkt om de werkzaamheidsgraad, vandaag 70 procent, te verhogen. Liefst 35 zijn het er, het plan om langdurig zieken te begeleiden naar werk niet eens meegeteld. Dat moet helpen tegen 2030 meer dan 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk te zetten. Die ambitie had de regering-De Croo in haar regeerakkoord opgenomen, maar toen werden er geen hervormingen tegenover gezet.

De lengte van de lijst zegt echter niets over de sterkte van de maatregelen. Bijna de helft van de 35 hervormingen zijn kleinere maatregelen die tot doel hebben dat bedrijven sneller hun knelpuntvacatures opgevuld krijgen. Het gaat over meer opleidingen, de mogelijkheid om werk tijdelijk te combineren met een uitkering en meer vrijheid voor de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten.

Geen grote omslag

De grote omslag is het niet. Hetzelfde geldt voor de hervormingen die de gendergelijkheid bij de overheid moeten bevorderen, mensen met een arbeidshandicap aan het werk moeten helpen of zelfs het voornemen om werknemers de kans te geven 38 uur te werken in vier in plaats van vijf dagen. De sociale partners moeten zich nog over die flexibelere invulling van de werkweek uitspreken.

De meeste zijn geen slechte maatregelen, maar het voelt aan als de noten van een onvoltooide symfonie.
Pieter Timmermans
Topman VBO

'De meeste zijn geen slechte maatregelen, maar het voelt aan als de noten van een onvoltooide symfonie', zegt Pieter Timmermans, de topman van het Belgische Verbond van Ondernemingen (VBO). Waar hij wel een probleem mee heeft, is de verplichting voor werkgevers om per werknemer in vijf opleidingsdagen per jaar te voorzien. 'Iedereen die iets van hr-beleid kent, weet dat het zo niet werkt.'

Flexibiliseringsagenda

Een diepgaandere flexibiliseringsagenda, waarmee Nederland en Duitsland erin zijn geslaagd grote groepen aan het werk te krijgen, blijft uit. Enkel voor de e-commerce wordt bekeken of de regels om 's nachts te werken soepeler kunnen. Door hun vetomacht kunnen vakbonden verhinderen dat in bedrijven na 20 uur wordt gewerkt. Om toch te werken eisen ze vaak allerhande premies voor werknemers. Nachtarbeid is daardoor duur in ons land.

De sociale partners moeten dat systeem evalueren. De regering vraagt hen uit te zoeken of het akkoord van een van de vakbonden kan volstaan om nachtwerk in te voeren. Nu is daarvoor het fiat van alle bonden in het bedrijf nodig, wat de prijs opdrijft. De kans is klein dat de bonden toestaan dat hun machtspositie wordt ingeperkt. Als er tegen 1 maart geen akkoord is, belandt het onderwerp weer op de regeringstafel.

2,5%
sanctie op uitkering
Langdurig zieken die hun re-integratie naar werk boycotten dreigen 2,5 procent van hun uitkering te verliezen.

Ingrijpender is de hervorming om langdurig zieken die, met enige begeleiding, nog kunnen werken weer aan de slag te helpen. Dat is nodig, want intussen zitten bijna een half miljoen mensen langdurig ziek thuis. Onder de regering-Michel werd een programma opgezet om wie ziek wordt via vragenlijsten te bevragen en indien mogelijk een re-integratietraject aan te bieden. Die trajecten kwamen nooit van de grond.

Sancties

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal proberen met het 'Terug naar Werk'-plan die aanpak te verbeteren. Opvallend is dat voor het eerst sprake is van een responsabiliserend kader, iets wat er onder de regering-Michel nooit door raakte.

Werknemers die flagrant weigeren mee te werken aan hun re-integratie kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen. Bedrijven met abnormaal veel langdurig zieken kunnen een boete krijgen van 2,5 procent op alle lonen die ze in een kwartaal uitbetalen. Ook ziekenfondsen en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten kunnen financiële gevolgen ondervinden als ze te weinig inzetten op de re-integratie van zieken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud