Het klimaatplan staat op papier, nu nog de uitvoering

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en haar federale collega Marie Christine Marghem bereikten woensdag een akkoord over het nationale energie- en klimaatplan dat ons land moet indienen bij Europa. ©BELGA

De verschillende regeringen bereikten woensdag een akkoord over een nationaal energie- en klimaatplan. Op papier haalt België de CO₂-doelstelling die Europa vraagt, maar er zit veel voluntarisme in de cijfers.

Nadat eerder de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regering hun eigen klimaatplan opgesteld hebben, werd woensdag eensgezindheid bereikt over een nationaal energie- en klimaatplan. De bevoegde ministers bereikten in het Overlegcomité een akkoord over een paar kleine technische aanpassingen. Verder is het nationaal klimaatplan een samenraapsel van de afzonderlijke maatregelen van de gewesten.

België is met het klimaatplan in staat te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie.
marie Christine Marghem
federaal minister van energie

Het overkoepelende plan komt er net op tijd. Tegen eind deze maand moet België aan de Europese Commissie een reeks maatregelen voorleggen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In de sectoren transport, gebouwen, landbouw, afval en de kleine industrie moet België de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 35 procent terugdringen in vergelijking met het referentiejaar 2005.

Die doelstelling halen leek kantje boordje te worden nadat de Vlaamse regering de ambities verlaagd heeft. Hoewel de Vlaamse regering nog altijd mikt op een daling van de uitstoot met 35 procent, bevat het Vlaamse plan slechts maatregelen om de uitstoot met 32,6 procent terug te dringen. Wallonië mikt op een reductie van 37 procent en Brussel 40 procent.

'Eerlijke weg'

De betrokken ministers benadrukken dat alles samen volstaat om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. ‘We hebben in maatregelen voorzien voor een daling van 32,6 procent, maar in ons Vlaams plan staat uitdrukkelijk dat we de doelstelling van 35 procent tegen 2030 willen halen’, zegt een woordvoerder van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ‘Met die 35 procent is rekening gehouden in het nationaal plan, dus wordt de nationale doelstelling gehaald.’

Volgens het kabinet van Demir doet Vlaanderen met die rekenkunde weinig anders dan Wallonië. ‘Wallonië gaat voor een reductie van 37 procent, maar het plant nog maar maatregelen tot en met 2022’, zegt woordvoerder Andy Pieters. ‘De rest gaat ook Wallonië later nog moeten invullen. Het zal van de uitvoering van de maatregelen afhangen of we het halen of niet. Daarom dat Demir oproept te focussen op de uitvoering. We hadden ook kunnen zeggen dat we een reductie van 50 procent zouden halen, maar we hebben voor de eerlijke weg gekozen en komen met de maatregelen die we opstelden aan 32,6 procent.’

Hernieuwbare energie

Naast de plannen om de CO₂-doelen te halen, moet België ook maatregelen aan Europa voorleggen om meer hernieuwbare energie te produceren. Het plan dat nu ingediend wordt, komt tegen 2030 maar aan 17,4 procent hernieuwbare energie.

Dat is ver onder de inspanning die Europa vraagt. De Europese Commissie keurde afgelopen zomer nog een Belgisch ontwerpklimaatplan af en stelde dat minstens 25 procent van de Belgische stroom hernieuwbare energie moet zijn.

Ook nu is de kans reëel dat het samenraapsel van maatregelen en vage doelstellingen niet volstaat om Europa tevreden te stellen. Als de Europese Commissie oordeelt dat de Belgische plannen onvoldoende ver gaan, moeten ze opnieuw bijgestuurd worden. Anders kan de Commissie een proces aanspannen bij het Europees Hof van Justitie, dat boetes en dwangsommen kan opleggen.

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) benadrukte dat België nu in staat is om aan de eisen van de Commissie te voldoen. ‘We hebben grote vooruitgang geboekt, dit is een goed vertrekpunt’, zei ze na afloop van het Overlegcomité.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud