Het regeerakkoord voor de overheid

Minimale dienstverlening bij het spoor. ©BELGA

Het pas vrijgegeven regeerakkoord heeft nog een aantal opmerkelijke maatregelen voor de overheid prijs. Ze zal een verkoop van de overheidsparticipaties bestuderen, wil een minimale dienstverlening bij de NMBS en houdt de politie langer aan het werk.

Hier dus de maatregelen voor de overheid - lees ook het overzicht voor de privésector.

Overheidsparticipaties

Een opmerkelijke passage in het regeerakkoord gaat over de beheer van overheidsparticipaties. De staat bezit nog altijd meerderheidsbelangen in zowel telecombedrijf Belgacom als postbedeler Bpost. Verder bezit zij 100 procent van staatsbank Belfius en 10 procent in de Franse bank BNP Paribas. De overheid gaat de verkoop van al die overheidsparticipaties bestuderen. 

'De regering gelast de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij met een reflectie over het actief beheer van overheidsparticipaties in functie van de schuldafbouw'. FPIM, de overheidsholding die participaties beheert, zal dus de belangen van de overheid tegen het licht houden en mogelijk verkopen. Met zo'n verkoop kan de schuldgraad in ons land dalen. Vooral de participaties in de financiële sector worden vermeld. 'De regering streeft ernaar de participaties in de financiële sector ten gepaste tijde en op verstandige wijze te valoriseren'. 

NMBS

Een ander overheidsbedrijf waar wijzigingen op til zijn, is de NMBS. Spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel moeten samen met de sociale partners een voorstel uitwerken voor een minimale dienstverlening in het geval van staking. Komen de sociale partners er niet uit dan zal de regering zelf een wetgevend initiatief nemen. 'Maar er zal geen afbreuk worden gedaan aan het stakingsrecht', zo klinkt het. 

De minimale dienstverlening is niet alleen geldig voor de NMBS, maar is ook van toepassing op de luchtverkeersleider Belgocontrol en de gevangenissen. Belgocontrol zit trouwens nog altijd in financiële moeilijkheden. Doel is de financiering nu te regelen op basis van het principe 'de gebruiker betaalt', weliswaar in overleg met de gewesten.

De NMBS komt ook elders nog aan bod in het regeerakkoord. De focus voor de treinmaatschappij wordt stiptheid en de communicatie naar de reiziger. Ook zal de gratispolitiek van de NMBS 'geherevalueerd' worden. Dat klinkt als een echo van het Vlaamse niveau, waar de gratis bussen ook al verleden tijd zijn. De regering wil verder inzetten op het Gewestelijk Expressnet rond Brussel, dat Brussel met het hinterland moet verbinden. Ook voor Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik wordt een expresnet overwogen.

Politie

Het federaal regeerakkoord voorziet een oplossing voor het afschaffen van de gunstige pensioenregimes voor de politie. Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin juli enkele gunstige regimes die de meeste agenten op 58 jaar met pensioen lieten gaan. Voor voormalige rijkswachters was dat zelfs 56 jaar, voor enkele oud-commissarissen 54 jaar. 

Politievakbond NSPV reageert 'eerder afwachtend' op wat in het regeerakkoord staat over het politiepensioen. 'Na een snelle lezing hebben we niets verrassend gezien', zegt NSPV-voorzitter Gert Cockx. Hij wacht op de concrete uitwerking. De actie tijdens de flitsmarathon gaat gewoon door.

De politiebonden protesteren al weken omdat een arrest van het Grondwettelijk Hof afgelopen zomer een einde had gemaakt aan het gunstige pensioenstelsel bij de politie. Er was al een betoging, een stakingsdag en vrijdag kondigden de bonden een boycot aan van de flitsmarathon. Die boycot gaat gewoon door, zegt Cockx nu.

Het regeerakkoord bepaalt dat iedereen die voor de datum van het arrest (10 juli 2014) zijn pensioen had kunnen aanvragen, onder de bestaande voorwaarden van zijn pensioen zal kunnen genieten. Voor politiepersoneel dat 53 jaar is op de datum van het arrest is er een 'niet-verplichte overgangsmaatregel' voorzien. 

'De scherpe kantjes zijn van het arrest afgeveild', erkent Cockx. 'Men heeft rekening gehouden met onze minimale verzuchtingen, maar we moeten nog de voorwaarden bekijken.' Daarom reageert de vakbond eerder afwachtend.

In het regeerakkoord staat dat politieagenten die op 10 juli 2014, de dag van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, ouder waren dan 53 jaar een overgangsregime krijgen. Zij kunnen een aangepaste functie vragen. Bij gebrek daaraan worden ze op non-actief gezet. De 53-plussers kunnen op pensioen op het moment dat ze minder dan vier jaar van hun eerste mogelijke opname van het officiële vervroegd pensioen verwijderd zijn. Agenten die op 10 juli jonger dan 53 zijn, zullen wellicht tot hun 62ste moeten werken. 

Buitenlandse Zaken

‘On peut faire du communautaire de 1001 façons’, verklaarde cdH-voorzitter Benoît Lutgen zijn weigering om in de Zweedse coalitie te stappen. Het hoofdstuk ‘Buitenlandse Zaken’ in het regeerakkoord is daar een mooie illustratie van. De nieuwe regering geeft aan dat het zwaartepunt van het buitenlands beleid bij de regio’s ligt en pleit voor ‘samenwerkingsfederalisme’ voor een beter Belgisch buitenland beleid. Vlaanderen en België vochten de afgelopen jaren een strijd uit wie er precies voor wat bevoegd is op het internationale toneel.

Het federale niveau zal in de toekomst een ondersteunende rol hebben voor de economische diplomatie. De regering wil ook nieuwe afspraken maken over de vertegenwoordiging van de deelstaten in de ambassades en consulaten. ‘De herziening is prioritair en moet dringend aangepast worden aan de institutionele hervormingen in Europees en Belgisch verband’, luidt het letterlijk. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud