nieuwsanalyse

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering

Binnen de MR van premier Charles Michel gaan stemmen op om de federale overheid terug meer bevoegdheden te geven. ©Photo News

Een klein jaar voor de federale verkiezingen gaan aan beide kanten van de taalgrens stemmen op om de federale overheid weer meer bevoegdheden te geven. Die visie botst met het confederale model van de N-VA.

Met de opeenvolgende staatshervormingen kregen de deelstaten telkens meer bevoegdheden. In naam van de efficiëntie klinkt in de Wetstraat nu de roep om de omgekeerde beweging te maken. ‘Ik dacht dat er alleen ruimte was voor regionalisering, maar ik voel aan dat dat enorm is gekanteld’, zei Open VLD-vicepremier Alexander De Croo onlangs in La Libre Belgique. ‘Veel van mijn collega’s bij andere partijen zeggen dat ik gelijk heb, maar ze durven daar niet publiek voor uit te komen.’

De Croo kreeg al gauw bijval van zijn Franstalige zusterpartij MR en van de Waalse humanisten van het cdH. Onder meer de MR-ministers van Mobiliteit en van Begroting, François Bellot en Sophie Wilmès, ondertekenden vorige week een pleidooi om herfederalisering uit de taboesfeer te halen. ‘Het Belgische federalisme moet steunen op een eenvoudig principe: efficiëntie’, aldus de kopstukken van de enige Waalse partij in de federale regering. Onder meer rond energie, klimaat, gezondheid en mobiliteit willen ze bevoegdheden teruggeven aan de federale overheid.

Meer België

Ook cdH-zwaargewicht Maxime Prévot sprak gisteren in Le Soir zijn voorkeur uit om bevoegdheden zoals buitenlandse handel, mobiliteit en gezondheid te herfederaliseren. ‘Dat is een kwestie van politieke intelligentie, doeltreffendheid en efficiëntie’, zegt de burgemeester van Namen en mogelijke opvolger van cdH-voorzitter Benoît Lutgen.

Herfederalisering is uiteindelijk een kwestie van politieke intelligentie, doeltreffendheid en efficiëntie.
Maxime Prévot
burgemeester namen (cdh)

Zelfs bij CD&V staat de deur sinds eind 2016 open voor een versterking van het federale niveau. Hoewel partijvoorzitter Wouter Beke daar absoluut geen voorstander van is, werd de mogelijkheid op initiatief van de jongerenafdeling opgenomen in het partijprogramma. 

De roep voor ‘meer België’ komt vooral voort uit de vaststelling dat door de versnipperde bevoegdheden sommige dossiers geblokkeerd raken. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uitte onlangs nog haar frustratie omdat ze telkens moet proberen de acht ministers van Volksgezondheid op één lijn te krijgen. Dat verklaart waarom het anti-alcoholplan maar niet van de grond komt. De Block wil dat de federale staat een aantal bevoegdheden weer naar zich toetrekt. ‘Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die rechtzetten.’

Waarschuwing voor N-VA

Een jaar voor de verkiezingen is de roep voor federalisering veeleer een waarschuwing aan het adres van de N-VA dan dat de Wetstraat werkelijk aanstuurt op een nieuw rondje communautair armworstelen. ‘We zijn geen vragende partij voor een staatshervorming in 2019’, haastte Prévot zich te zeggen.

Ook MR-voorzitter Olivier Chastel minimaliseerde de oproep van zijn partijgenoten. ‘Het is niet het moment voor institutionele discussies’, vindt Chastel. ‘Institutionele kwesties stonden niet in het centrum van het debat tijdens deze legislatuur en zullen daar ook niet belanden voor het einde ervan.’ 

De MR heeft er als enige Waalse partij in de federale regering weinig bij te winnen als de institutionele discussie de inzet wordt van de verkiezingen. In ruil voor de sociaal-economische hervormingen van de regering-Michel stelde de N-VA zich tevreden met een communautaire stilstand. Als premier Charles Michel (MR) een tweede ambtstermijn wil, moet hij niet enkel hopen op een gunstige verkiezingsuitslag, maar ook dat de communautaire doos van Pandora na de verkiezingen gesloten blijft.

Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die rechtzetten.
Maggie De Block
Minister van Volksgezondheid

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet al verstaan dat hij bereid is de communautaire eisen opnieuw voor vijf jaar in de vriezer te steken, als dat Michel II mogelijk maakt. 

Met de roep om herfederalisering geven haar concurrenten nu al een duidelijk signaal aan de N-VA. Als de Vlaams-nationalisten na de verkiezingen aansturen op een confederaal België, met het zwaartepunt volledig bij de deelstaten, moeten ze op weinig medestanders rekenen bij de andere partijen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud