'Hoe ver staat de ontwikkeling van een vaccin?' Dit wou u weten over corona

In verschillende steden staan 'lockdown'-party's gepland, feestjes die aftellen richting vrijdag middernacht. Dan sluiten cafés en restaurants verplicht voor drie weken. ©BELGA

Moet ik terugkeren uit Spanje? Mag mijn werkgever mij onbetaald thuis zetten?

U stelde vrijdag een massa vragen, na de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid tegen het coronavirus. Hieronder een greep uit die vragen met de antwoorden. 

Wij (70 en 67) zijn met onze camper in Spanje. We hebben een huisje gehuurd in een klein dorp in de regio Valencia vanaf 14 maart. Normaalgezien verlaten we Spanje op 23 maart. Moeten we onze plannen veranderen?

De regio Valencia telt volgens de recentste cijfers 119 besmettingen en één dode door corona. Premier Pedro Sánchez roept zaterdag de noodtoestand uit voor het hele land. Het is nog niet duidelijk hoe radicaal die noodtoestand wordt, maar met 4.000 besmettingen in het hele land is de druk op de Spaanse ziekenhuizen onhoudbaar geworden. Dat houdt risico's in als u of uw reisgezel in een ziekenhuis belandt. 

Wat moeten we denken over het aantal besmettingen in België, als niet iedereen getest wordt op corona?

Het aantal coronagevallen is een pak hoger dan de statistieken, onder meer door de beperkte testcapaciteit. Volgens viroloog Marc Van Ranst moeten we rekening houden met tien keer meer gevallen dan we nu uit de officiële cijfers aflezen. Dat betekent niet dat we geen goed beeld hebben van hoe ons land eraan toe is: de trends die zich in België afspelen zijn goed af te lezen uit het staal zieken die momenteel worden behandeld. 

Wat met een huwelijksfeest tussen nu en 3 april? En wat als een huwelijksfeest niet kan doorgaan: wie draait dan op voor de kosten?

Trouwplechtigheden mogen niet doorgaan, het wordt aangeraden om feesten uit te stellen. Wie er opdraait voor de kosten, zal geval per geval moeten uitgemaakt worden. Tenzij u een annulatieverzekering hebt die dekking biedt tegen epidemieën. 

Hoe ver staat de ontwikkeling van een vaccin?

Dat is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ten vroegste binnen anderhalf jaar. Dat lijkt een eeuwigheid, maar voor de farmawereld zou het een recordtempo zijn.

Ik werk in een grote computerwinkel als verkoper. Zaterdag moet de winkel dicht, maar mijn baas vraagt om toch te komen werken. Is dat toegelaten?

Als u normaalgezien op zaterdag werkt, en er is nog altijd werk, dan moet u komen werken. Uw werkgever moet wel als een goede huisvader waken over de gezondheid van zijn werknemers en de richtlijnen van de overheid in acht nemen.

Krijg ik als werknemer in de horeca een uitkering als ik thuis gezet word, of dien ik verplicht verlofdagen op te nemen om te voorkomen dat ik zonder loon val? 

De overheid heeft beslist dat de horeca dicht moet. U krijgt een uitkering onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Dat betekent dat u een uitkering krijgt van de overheid van 70 procent van uw loon (met een plafond voor een totaal brutoloon van 2.754 euro). Op die uitkering wordt 26,75 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Ik ben zelfstandige in de tv-sector. Door corona valt er zes weken werk weg, in één van de drukste periodes van het jaar. Dat is een fors inkomensverlies. Voor de horeca is er een vangnet, maar wat met andere zelfstandigen?

De federale regering heeft vorige week al maatregelen voor zelfstandigen aangekondigd: uitstel van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 wordt automatisch goedgekeurd, zelfstandigen die hun activiteiten tijdelijk moeten stop zetten kunnen na een maand een beroep doen op een overbruggingsrecht, een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. 

Mijn werkgever stelt voor onbetaald verlof te nemen. Is dit een goed idee?

Zoiets kan alleen in onderling overleg gebeuren. Onbetaald verlof betekent geen pensioen- of vakantieopbouw, indien mogelijk is het beter om een beroep te doen op het werkloosheidsstelsel door overmacht.

Ik ben een werknemer van een kopiecenter, en mijn werkgever vraagt om de winkel te openen op zaterdag. Als ik 'nee' zeg, kan dit dan gezien worden als werkweigering met ontslag om dringende reden?

Kopiecenters moeten de komende weken ook sluiten op zaterdag. In normale omstandigheden zou dit wel werkweigering zijn, maar nu niet.

Ik ben zaakvoerder van een horecazaak en komen dus in aanmerking voor de 4000 euro steun van de Vlaamse overheid. Zijn wij verplicht al onze activiteiten te stoppen om daarop aanspraak te maken? Of kunnen we nog  leveringen en afhaal organiseren?

De premie geldt voor wie volledig dichtgaat. Voor winkels die enkel in het weekend de deuren toe doen, gaat het om 2.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er een forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop. Lokale overheden kunnen nog daarbovenop zelf nog maatregelen nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud