Advertentie
Advertentie

Hof van cassatie verbreekt arrest Operatie Kelk

De arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling over Operatie Kelk zijn door het Hof van Cassatie verbroken. Nu moet een rechtbank opnieuw de geldigheid onderzoeken bij kardinaal Danneels, het aartsbisdom en bij de commissie-Adriaenssens.