Homans benoemt burgemeester in Linkebeek

Liesbeth Homans ©BELGA

De Vlaamse minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) benoemt schepen Yves Ghequiere tot burgemeester van Linkebeek. De benoeming komt er nadat Homans eerder de benoeming van Damien Thiéry weigerde.

De problemen in de faciliteitengemeente slepen al sinds 2007 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry tot tweemaal toe door de gemeenteraad als burgemeester voorgedragen. Deze voordracht werd telkens door de Vlaamse regering geweigerd omdat Thiéry de taalwetgeving had overtreden. De Vlaamse regering wist zich daarbij gesteund door uitspraken van de Raad van State.

De situatie blokkeerde en het leek erop dat de carrousel opnieuw rondjes bleef draaien. Minister Homans drong er bij de gemeenteraad verschillende keren op aan een nieuwe burgemeester voor te dragen. De Linkebeekse gemeenteraad deed dit echter niet en bleef Damien Thiéry als waarnemend burgemeester aanduiden. Ook tijdens de jongste gemeenteraad van maandag 7 september, waar op vraag van minister Homans een regeringscommissaris aanwezig was, werd geen geldige voordrachtsakte ingediend.

Ghequiere

Daarom heeft Homans nu beslist om Yves Ghequiere te benoemen tot burgemeester. Ghequiere werd in 2012 op de lijst van Thiéry verkozen. Dat gebeurde met de op een na meeste voorkeursstemmen. Homans vindt dan ook dat ze met haar beslissing de 'de verkiezingsuitslag respecteert en respect toont voor de lokale democratie en de politieke machtsverhoudingen'.

Bedoeling is dat de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant de nieuwe burgemeester snel uitnodigt om de eed af te leggen. Volgens Homans is de benoemingsprocedure afgerond en is Ghequiere op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Vlaamse oppositie

De Vlaamse oppositie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad reageert positief op de beslissing van Homans om schepen Yves Ghequière te benoemen tot burgemeester. 'Het is een goede stap om de wettelijkheid te herstellen, maar we zijn er ons van bewust dat hiermee de problemen nog verre van opgelost zijn als de Franstalige meerderheid zich maandagavond achter Thiéry blijft scharen en niet voor Ghequière kiest', aldus raadslid Rik Otten van Prolink.

FDF

De benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) van Yves Ghequiere tot burgemeester van Linkebeek is het bewijs dat de N-VA geen enkele intentie heeft om de communautaire wapenstilstand te respecteren. Het is voorts het bewijs dat premier Charles Michel niet in staat is het algemeen kiesrecht te doen respecteren door zijn coalitiepartner. Dat zegt FDF-voorzitter Olivier Maingain.

Voor Maingain toont dit eens temeer aan dat de partijen die de splitsing van BHV aanvaard hebben zonder de uitbreiding van Brussel in het kader van de jongste staatshervorming 'de 120.000 Franstaligen in de rand alleen aan hun lot overlaten ten aanzien van de moedwillige misbruiken en discriminerende praktijken van de Vlaamse nationalisten'.

MR

De MR heeft donderdagavond laten weten Damien Thiéry en de meerderheid in Linkebeek te steunen na de benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans van Yves Ghequiere als nieuwe burgemeester van de faciliteitengemeente in de Brusselse rand. 'Ik betreur de hardnekkigheid van minister Homans in dit dossier', zo liet MR-voorzitter Olivier Chastel in een communiqué weten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud