Hommeles bij Open VLD over uitstel voorzittersverkiezingen

Gwendolyn Rutten blijft nog twee maanden langer voorzitster van Open VLD. ©Photo News

De beslissing van Open VLD om de geplande voorzittersverkiezingen wegens de coronacrisis met twee maanden uit te stellen leidt intern tot nieuwe zure oprispingen. Het wordt als een nieuw manoeuvre gezien in de stammenstrijd over de federale regeringsdeelname.

Het partijbestuur van Open VLD heeft beslist de interne verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur met twee maanden uit te stellen. De stembus had zaterdag moeten opengaan, de afsluiting van de eerste ronde was voorzien op 27 maart. Maar de partij vindt die timing niet langer opportuun, zeker 'nu veel kandidaten en leden bezig zijn met de bestrijding van het coronavirus'. Voorzitster Gwendolyn Rutten blijft twee maanden langer op post.

Het uitstel kwam er vooral op vraag van de twee outsiderkandidaten Els Ampe en Stefaan Nuytten. Maar ook enkele leden die kandidaat zijn voor het partijbestuur, zoals de Vlaamse Parlementsleden Stephanie D'Hose en Sihame El Kaouakibi, zouden vragende partij zijn geweest. De kiescampagne was door de coronacrisis al stilgevallen, de debatten tussen de vier voorzitterskandidaten Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten waren opgeschort.

Poppen aan het dansen

Toch gingen meteen de poppen aan het dansen. Sommigen zien in het uitstel allerlei manoeuvres. De stembrieven zijn al een maand geleden verstuurd. En de leden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. 'Maar er zijn ook veel oudere leden die online niet zo behendig zijn. Zij moeten ook kunnen stemmen. Daarvoor waren gespreid in Vlaanderen 100 stemlocaties voorzien', klinkt het.

De kritiek klinkt het luidst in het kamp van kandidaat Egbert Lachaert. Naar alle verwachting wordt de voorzittersstrijd een duel tussen hem en de Oostendse burgemeester Bart Tommelein. Die zou de beslissing over het uitstel in handen van het partijbureau hebben gelegd, al lag zijn voorkeur eerder bij uitstel.

Wind in de zeilen

Bij team-Lachaert is de perceptie dat de federale fractieleider de wind in de zeilen heeft, zeker nadat federaal vicepremier en Oost-Vlaams stemmenkanon Alexander De Croo zich openlijk achter de kandidatuur van Lachaert zette. Lachaert voelt zich gesterkt door de voorbije debatten, waar hij vaak het luidste applaus kreeg. De woordvoerder van De Croo uitte op Twitter felle kritiek op het uitstel. 'Persoonlijke bedenking. We vragen iedereen te telewerken, maar de partij is zelf niet in staat een onlineverkiezing te organiseren. Veel gekker moet het niet worden, beste Open VLD.' Ook de jongerenafdeling van Open VLD en Kamerlid Christian Leysen blijken weinig opgezet met de beslissing.

Het besluit leidde zelfs tot discussie over de partijstatuten. De voorzitter van het kiescomité, Clair Ysebaert, schoof de kwestie bij gebrek aan consensus tussen de voorzitterskandidaten - alleen Lachaert wilde voortdoen - door naar het partijbestuur. Dat is volgens de tegenstanders niet de plek om dat te beslissen, wel de meer uitgebreide partijraad. Daarin zetelen ook provinciale verkozenen en de regiovoorzitters.

Over die statutaire discussie zet het Open VLD-persbericht de puntjes op de i. 'Volgens de partijstatuten beslist het partijbestuur over verkiezingen. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling. De beslissing over het houden van interne verkiezingen op een moment dat ons land in een nooit geziene gezondheidscrisis verkeert, is geen puur technische maar ook een politieke afweging. En die ligt bij de politieke verantwoordelijken van de partij.'  

Stammentwist

De discussie schetst nog eens de interne verdeeldheid bij de Vlaamse liberalen. Bij Open VLD is het al sinds de verloren verkiezingen op 26 mei onrustig. Sindsdien is een schimmenspel bezig rond de voorzittersstoel van Gwendolyn Rutten, gekoppeld aan een stammentwist over welke federale coalitie nu de voorkeur draagt. Eind december zoemde bij Open VLD het idee de voorzittersverkiezingen uit te stellen om uit het vaarwater van de federale regeringsvorming te blijven. Dat werd van tafel geveegd, waarbij de animositeit tegen Rutten een erg grote rol speelde.

Het wantrouwen tegenover het kamp rond Rutten is groot nadat ze - met het premierschap voor zichzelf in zicht - de partij rücksichtslos in de paars-groene gesprekken met toenmalig informateur Paul Magnette (PS) wilde duwen. Dat botste op verzet van een kamp dat de paars-gele piste met de N-VA wilde testen, waarvan Lachaert het gezicht was.

Het is een cocktail van factoren. De interne politieke strijd, maar zeker ook paniek en grote bezorgdheid over wat komt. En de vrees dat Open VLD het verwijt zal krijgen in crisistijd bezig te zijn met niet-essentiële zaken zoals de postjes.
Een Open VLD-bron

Vanuit die optiek worden in elke beweging van de partijtop meteen grotere manoeuvres gezien. Zeker nu de coronadoorstart van zes maanden voor de regering-Wilmes wordt beschouwd als een opstap naar een Vivaldi-coalitie (groenen, socialisten, liberalen en CD&V). Daarbij is het opmerkelijk dat Lachaert nu laat verstaan dat de regering geen voorafname is op de toekomstige coalitie. Bij team-Egbert is de boodschap dat ze de kwestie - zeker in deze crisistijd - niet op de spits willen drijven. 'Maar er zal toch een hartig woordje over gesproken worden.'

Bij meerdere bronnen in de partij is te horen dat Rutten in de voorzittersdiscussie buiten beeld blijft, ook al kan ze via het uitstel twee maanden langer aanblijven. Rutten onthield zich bij de stemming. Dat er nu toch uitstel komt, daarin wordt eerder de hand gezien van Kamervoorzitter Patrick Dewael, die afgelopen weekend de herstart van de regering-Wilmès mee in de steigers zette, en Vlaams minister Bart Somers. Achter de schermen klinkt dat er tijd is gekocht om Lachaert wind uit de zeilen te halen.

'Het is een cocktail van factoren. De interne politieke strijd, maar zeker ook paniek en grote bezorgdheid over wat komt. Daardoor leeft de vrees dat Open VLD het verwijt zal krijgen in crisistijd bezig te zijn met niet-essentiële zaken zoals de postjes.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud