Honoraria huisartsen stijgen met 2 procent

Een huisarts aan het werk. (Photo News)

De honoraria van de huisartsen en specialisten stijgen op 1 februari met 2 procent. Het is een van de besparingsmaatregelen waarover artsen en ziekenfondsen een akkoord bereikten.

Het zogenaamde Medicomut-overleg tussen artsen en ziekenfondsen leverde een akkoord op, bevestigt voorzitter Jo De Cock. De honoraria van artsen en specialisten gaan met 2 procent omhoog, technische verstrekkingen door een huisarts stijgen slechts met 1 procent. Het akkoord loopt tot eind 2014.

De sector moest van de regering 105 miljoen euro besparen. Die inspanning wordt dus deels gerealiseerd met een verhoging van de honoraria die onder de index van 2,7 procent blijft.

Artsen die niet akkoord gaan, mogen een ander tarief aanrekenen. Maar zij genieten dan niet de voordelen die de geconventioneerde artsen krijgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officiële tarieven aanrekenen.

De komende twee jaar zal ook aanzienlijk bespaard worden in de radiologie, in de klinische biologie en op technische verstrekkingen. Artsen en ziekenfondsen besloten onder meer om minder gebruik te maken van radiologie.

Daarnaast wordt de telematicapremie voor de artsen beperkt en zal deze expliciet worden gekoppeld aan het effectief gebruik van het elektronisch medisch dossier.

Tevreden

Marc Justaert van de Christelijke Mutualiteit (CM) is tevreden met het gesloten akkoord. 'Dit zijn verantwoorde besparingsmaatregelen die bijdragen tot een efficiëntere gezondheidszorg', zegt hij. 'De patiënt zal hier niets van voelen, noch in de prijs, noch in de kwaliteit van de zorg.'

BVAS, de grootste artsenvakbond, dreigde eind vorig jaar het Medicomut-overleg op te blazen uit onvrede met het verbod op ereloonsupplementen in ziekenhuiskamers met twee of meer bedden. De vakbond heeft nu toch zijn medewerking verleend, onder meer omdat de uitbreiding van de derdebetalersregeling is uitgesteld.

Volgens Jo De Cock van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft het geschil met BVAS evenwel sporen achtergelaten bij de gesprekspartners. 'De komende twee jaar gaan we bekijken hoe het overleg kan worden versterkt zonder elkaar in de haren te vliegen', zegt hij.

Minister

Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) toont zich tevreden met het Medicomut-akkoord. Een signaal dat 'het sociaal overleg werkt', klinkt het.

Onkelinx benadrukt in een persbericht het belang van het 'waardevolle instrument' van het overleg om de tariefzekerheid in de gezondheidszorg te beschermen. Tegelijk biedt het akkoord de mogelijkheid om financiële steun en specifieke voordelen toe te kennen aan de artsen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud