Advertentie

Horeca moet mogelijk al om 23 uur dicht

Nachtelijk feestvieren zal er enkele weken niet meer in zitten.

Geen sluitingsuur om middernacht voor de horeca, maar nog een uur vroeger. Dat is de uitkomst van overleg tussen de federale topministers in voorbereiding op het Overlegcomité over een verstrenging van de coronaregels deze ochtend.

De federale en regionale topministers zitten vanochtend weer digitaal bijeen om de coronaregels te verstrengen. Veel sneller dan voorzien, maar de stijgende coronacijfers lieten weinig keuze.

Ter voorbereiding bogen premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn federale topministers zich donderdagavond over het pakket maatregelen dat de corona-experts voorstellen om de huidige coronapiek te tackelen. Coronacommissaris Pedro Facon stelde voor drie tot vier weken lang een slot op het nachtleven te zetten, een verbod op privéfeesten in te voeren en de horeca om middernacht een sluitingsuur op te leggen.

De federale topministers volgden in grote lijnen de voorstellen van Facon, vernam De Tijd. Het kabinet-De Croo deed hier en daar een aantal wijzingen, die het vandaag op een Overlegcomité met de regionale regeringen hoopt door te voeren.

Sluitingsuur naar 23 uur?

Het sluitingsuur van middernacht dat het coronacommissariaat voorstelt, zou opschuiven naar 23 uur. De reden is dat het de politie moet helpen om de handhaving te garanderen. Die handhaving wordt een stokpaardje. Ook in de voorbereidende nota van het coronacommissariaat wordt nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat ingevoerde maatregelen daadwerkelijk worden nageleefd.

In cafés en restaurants zouden nog tafeltjes van maximaal vier toegestaan zijn. Al wordt dat mogelijk opgetrokken tot zes.

Toch niet alleen winkelen?

Nog volgens onze info volgden de federale kopstukken de experts niet inzake winkelen. Het voorstel was om solo winkelen opnieuw te verplichten - om te grote drukte in en buiten winkels tegen te gaan - maar dat zou het uiteindelijk niet gehaald hebben.

Feesten aan banden

Het ziet ernaar uit dat het nacht- en sociale leven opnieuw deels aan de ketting gaat. Alle feestplekken waar mondkapjes dragen en afstand houden moeilijk zijn - zoals clubs, dancings en fuiven - gaan dicht, blijkt uit de documenten die De Tijd kon inkijken. Ook privéfeesten worden verboden. Begrafenissen en huwelijken worden binnen beperkt tot 50 aanwezigen - mogelijk mits het voorleggen van een coronapas.

Scholen open

Scholensluitingen zijn voor Facon niet aan de orde. Hij pleit voor de maximale voortzetting van het fysieke contactonderwijs. Wel stelt de coronacommissaris voor buiten de klassen de contacten zo veel mogelijk te beperken en buitenschoolse activiteiten te schrappen. Inzake onderwijs en jeugd wordt ook gekeken naar de bevoegde regio's voor voorstellen rond betere bescherming en inperking van sociale contacten.

In de privésfeer zou niet worden ingegrepen. Er is alleen een advies aan mensen om in hun privéleven de sociale contacten zo veilig mogelijk te houden en te beperken.

Te snel verslechterd

Premier De Croo hield onder toenemende druk een tijd de boot af voor nieuwe verstrengingen. Maar langer wachten, bleek niet mogelijk. De situatie verslechtert te snel om te wachten op het effect van het pakket maatregelen dat afgelopen zaterdag is ingegaan. ‘De stijging van de coronacijfers gaat nog harder dan uit de meest pessimistische scenario’s van de experts bleek’, staat in een nota die coronacommissaris Pedro Facon bezorgde aan de federale topministers.

In de nota-Facon is sprake van een echte besmettingsexplosie. Ondanks de vaccins zullen die besmettingen de komende twee weken tot honderden nieuwe opnames en patiënten op de intensieve zorg leiden. Dat is onhoudbaar omdat de ziekenhuizen nu al amper weten waar ze alle mensen moeten leggen.

Er is geen tijd te verliezen, wachten betekent meer miserie.
Frank Vandenbroucke
Federaal minister van Volksgezondheid

‘Er is geen tijd te verliezen, wachten betekent meer miserie. Er is nood aan sterke maatregelen die onmiddellijk ingaan’, stelde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘We zullen overal extra maatregelen moeten nemen, in het onderwijs, het vrijetijdsleven, het professionele leven. De riskantste activiteiten zullen we het meest moeten beperken, of zelfs stopzetten.’

Nu de cijfers bijzonder ongunstig evolueren, kiest ons land ervoor de Nederlandse aanpak te kopiëren. Een aantal beperkingen - zonder tot een echte lockdown over te gaan - moeten de komende drie tot vier weken de viruscirculatie opnieuw naar beneden krijgen.

Als het aantal besmettingen gezakt is en de nu overstelpte contactopsporing en testcentra weer kunnen volgen, is het plan terug te keren naar een strategie met een focus op een ruime coronapas- en mondkapjesplicht. Die aanpak zou draaglijk genoeg moeten zijn om duurzaam vol te houden, gezien het virus nog jaren een deel van ons leven blijft.

De bedoeling zou zijn dat alle maatregelen zaterdag al ingaan. De professionele eventsector zou nog respijt krijgen tot maandag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud