'Hypocriete' Nationale Bank oogst kritiek

Een honderdtal werknemers van de Nationale Bank mag betaald thuisblijven. ©Lieven Van Assche

De Nationale Bank predikt langer werken, maar zet zelf oudere personeelsleden betaald thuis. 'Als de regering dit laat passeren, wordt haar geloofwaardigheid aangetast', vindt econoom Stijn Baert.  

‘De uitdaging bestaat er dus in alle potentiële arbeidskrachten en, meer in het bijzonder, de 55-plussers te activeren.’ Het staat er letterlijk, op pagina 77 van het jongste jaarverslag van de Nationale Bank. Het is dan ook enigszins wrang dat de Bank haar werknemers die zich tussen de zes maanden tot drie jaar voor hun pensioen bevinden de kans geeft om vervroegd te stoppen met werken.

De zowat 100 werknemers die daar al dit jaar voor in aanmerking komen, mogen thuis blijven met het behoud van 45 tot 60 procent van hun loon, meldde De Tijd woensdag.

'Geen goed signaal'

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden, zo lijkt het wel. ‘Geen goed signaal’, zo noemt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de regeling dan ook. De beslissing komt er op het moment dat de regering-Michel de Belgen op allerhande manieren langer probeert te laten werken.

Zo wordt het brugpensioen en het vervroegd pensioen afgebouwd en stijgt de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar in 2030. Het moet ervoor zorgen dat meer 55-plussers aan de slag gaan - nu zijn dat er minder dan de helft, waarmee we het slecht doen binnen Europa.

'Zonneslag'

‘Iedereen heeft het koud, maar de Nationale Bank lijkt een zonneslag te hebben gekregen’, zucht Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent. ‘Bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld, maar de Nationale Bank laat mensen betaald thuis zitten. Terwijl die mensen mits enige begeleiding misschien elders aan het werk kunnen. Dat daar geen inspanningen voor worden gedaan, is onbegrijpelijk op het moment dat de kosten voor de vergrijzing almaar toenemen.’

Iedereen heeft het koud, maar de Nationale Bank lijkt een zonneslag te hebben gekregen.
Stijn Baert
Arbeidseconoom

Daarenboven heeft de Nationale Bank een voorbeeldfunctie, vindt Baert. ‘Het is hypocriet om zelf te pleiten voor langer werken om dat vervolgens zelf niet in de praktijk om te voeren.'

De Gentse econoom vraagt de federale overheid, die de helft van de aandelen van de Nationale Bank in handen heeft, om in te grijpen. ‘De politiek had veel kritiek toen bijvoorbeeld de bank ING een gelijkaardige regeling uitwerkte. Als de regering dit laat passeren, wordt haar geloofwaardigheid aangetast.’

Boete

In de federale regering staat evenwel niemand te springen om de beslissing van de Nationale Bank bij te sturen. Hoewel de overheid voor de helft eigenaar is, kan de Bank een autonome koers varen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wijst wel op de boete die werd ingevoerd met het Zomerakkoord en die bedrijven moeten betalen op werknemers die ze betaald thuis laten zitten. ‘Wij gaan ons van die verplichting kwijten’, stelde gouverneur Jan Smets.

Integratie in andere overheidsdiensten

Smets benadrukt dat veel moeite is gedaan om de betrokken werknemers te herscholen. ‘We hebben dat maximaal geprobeerd en dat is voor een groot stuk gelukt.’ Voor bepaalde werknemers blijkt dat evenwel moeilijk te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van de laatste regionale afdelingen die tegen het einde van het jaar worden gesloten en van de drukkerij. Voor zulke lagergeschoolde mensen is het volgens de Nationale Bank moeilijk om hen te herscholen naar een functie waarvoor een hooggeschoold profiel nodig is.

Het is wraakroepend dat het ene deel van de overheid blijkbaar geld heeft om mensen betaald thuis laat blijven terwijl wij door het strakke besparingskader onvoldoende personeel hebben.
Frank Van Massenhove
Topman FOD Sociale Zekerheid

Zelfs binnen de overheid neemt niet iedereen genoegen met die uitleg. ‘Zo hard om te horen: mensen bij Nationale bank die betaald worden om niets te doen terwijl wij een honderdtal mensen te weinig hebben in onze dienst gehandicapten’, zegt Frank Van Massenhove, de topman van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Van Massenhove stelt voor om de betrokken werknemers te vragen ze niet voor zijn dienst komen werken terwijl ze worden doorbetaald door de Nationale Bank. ‘Het is wraakroepend dat het ene deel van de overheid blijkbaar geld heeft om mensen betaald thuis laat blijven terwijl wij door het strakke besparingskader onvoldoende personeel hebben. Vroeger kwamen er mensen van de post en telecombedrijf Belgacom naar ons, dat moet nu toch ook lukken met de Nationale Bank?’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud