Advertentie

IMF hamert op nood aan taxshift

©Reuters

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is van mening dat in België de belastingen op arbeid verder moeten worden verlaagd en verschoven naar andere inkomens zoals vermogenswinst. Dat maakte een delegatie van het IMF zonet bekend op een persconferentie. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt noemt het rapport een 'opsteker voor de regering'.

Een delegatie van het IMF heeft naar jaarlijkse traditie een tiental dagen met de verschillende regeringen in ons land en met de sociale partners gesproken. Volgens het IMF blijft het grootste probleem voor België dat er te weinig mensen aan het werk zijn. 'Slechts twee derde van de actieve bevolking heeft een job.'

Om meer mensen aan het werk te helpen moeten de lasten op arbeid verder omlaag, stelt het IMF. En dat kan via een taxshift van belastingen op arbeid naar andere inkomsten. In eerste instantie hamert het IMF op een meer uniforme taxatie van inkomsten uit kapitaal. 'Dat moet helpen om inkomsten uit arbeid meer op gelijke voet te behandelen als inkomsten uit kapitaal.'

Voorts is het IMF van mening dat er te veel uitzonderingen zijn op het standaard btw-tarief van 21 procent. Dat mag nog gelden voor levensnoodzakelijke goederen, maar de lagere btw op elektriciteit bijvoorbeeld wordt niet gesmaakt. Ook een verschuiving naar milieubelastingen is een optie.

'Opsteker'

Het rapport van het IMF over de Belgische economie is een opsteker voor de federale regering en haar beleid, vindt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een reactie op de IMF-rapportering. 'Het IMF zegt immers letterlijk dat het economische programma van de nieuwe regering vele welgekomen maatregelen bevat om de moeilijke macro-economische uitdagingen waarmee de Belgische economie geconfronteerd wordt, aan te gaan' reageert de minister.

Volgens de financiënminister maakt het IMF in haar analyse nog eens duidelijk dat ons land kampt met structurele problemen die elkaar versterken, met name de lage tewerkstellingsgraad, specifiek door een gebrek aan jobcreatie in de private sector en de budgettaire onevenwichten die vooral te wijten zijn aan de overheidsuitgaven. 'Het IMF buigt zich ook over onze sociale zekerheid. Waar vandaag ongeveer 3 mensen op actieve leeftijd 1 gepensioneerde moeten onderhouden, daalt die verhouding tegen 2060 naar 2 op 1. De impliciete schuld is gigantisch als we het beleid niet bijsturen', aldus de minister.

'Het IMF leest in de plannen van de regering duidelijk maatregelen om deze trends om te buigen, zoals het verlagen van de loonkosten, het aanmoedigen van tewerkstelling en het onder controle houden van de schuld', stelt Van Overtveldt. 'Het Internationaal Monetair Fonds stelt onomwonden dat de geplande hervormingen binnen de sociale zekerheid én de budgettaire maatregelen elkaar versterken en ervoor moeten zorgen dat ook toekomstige generaties een beroep kunnen blijven doen op die sociale zekerheid. En dat is precies wat de regering beoogt: verantwoordelijkheid opnemen, ook voor de generaties die na ons komen. Deze objectieve analyse plaatst andere, actuele analyses van wat deze regering doet in het juiste perspectief.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud