IMF: 'Werk van Di Rupo is niet af'

Het Internationaal Monetair Fonds verwelkomt de inspanningen van de regering-Di Rupo om het overheidsbudget en de problemen bij Dexia onder controle te krijgen. Maar het werk is verre van af. Volgens het IMF moet de regering nog meer saneren, de banken uit de gevarenzone helpen en opnieuw jobs en economische groei helpen creëren.

In zijn jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie is het IMF positiever dan de voorbije jaren. Dat komt omdat er in tegenstelling tot het vorige bezoek aan België een regering is die volgens het IMF inspanningen doet om de begrotingstekorten weg te werken, de banken te stabiliseren en opnieuw jobs en economische groei te creëren. Dat laatste is dit jaar niet het geval. De economen van het IMF gaan ervan uit dat de Belgische economie met 0,1 procent zal krimpen.

Een delegatie van het IMF, onder leiding van Erik De Vrijer, was in januari op bezoek in ons land. Ze stelde er toen in het bijzijn van Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, al haar eerste indrukken voor. Die blijken bijna volledig samen te vallen met het definitieve rapport dat de raad van bestuur van het IMF dinsdag publiceerde.

Het IMF ziet drie grote opdrachten voor de regering-Di Rupo.

1. Stop niet met begrotingstekorten wegwerken

De regering zal ook de komende jaren moeten besparen om haar begroting tegen 2015 in evenwicht te krijgen. Volgens het IMF is dat cruciaal om niet kwetsbaar te zijn voor een nieuwe opstoot van paniek in de obligatiemarkten. Aangezien de overheidsuitgaven al 50 procent van het bruto binnenlands product bedragen, is er volgens het IMF geen ruimte voor extra belastingen. De regering moet besparen in pensioenen, gezondheidszorg en jobs bij de overheid.

De IMF-bestuurders dringen er ook op aan dat alle niveaus van de overheid (federaal, deelstaten, lokaal) hun deel van de besparingen doen. Ze roepen ook op de automatische indexering van lonen en uitkeringen te herzien, om ook daar te besparen.

2. Verlies de banken niet uit het oog

Het IMF merkt op dat de Europese banken kwetsbaar blijven voor paniek over de eurozone. Daarbij komt dat de financiële verstrengeling tussen de Belgische banken en de Belgische overheid sinds de financiële crisis groot is geworden. Aangezien de economische vooruitzichten de kans op grote winsten bij de Belgische banken niet meteen realistisch maken, moeten ze daarom blijven hun kapitaal versterken en zichzelf blijven herstructureren tot stabielere bedrijven. Volgens het IMF moet de overheid noodgedwongen stand-by blijven om in te springen als er onvoldoende privékapitaal zou zijn om de banken te versterken.

3. Stimuleer groei en jobcreatie

De bestuurders van het IMF tonen zich tevreden met de pensioenhervorming die de regering-Di Rupo doorvoerde. Ze zien het als een eerste stap naar meer economische groei. Toch zal er meer nodig zijn, zodat meer mensen tot de officiële pensioenleeftijd werken. De meeste IMF-bestuurders vinden een hervorming van het indexmechanisme nodig om de Belgische economie een duw in de rug te geven. Ook de belastingen op arbeid laten dalen zou welkom zijn, maar omdat ook de begroting moet worden gesaneerd, zou dat inkomstenverlies moeten worden gecompenseerd door hogere taksen op bijvoorbeeld consumptie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud