Indexsprong in januari op de helling

De indexsprong is een van de aanleidingen voor het vakbondsprotest in ons land. ©BELGA

De kans is groot dat het loon van een grote groep werknemers in januari toch geïndexeerd wordt. De indexsprong die de regering-Michel wil doorvoeren is immers nog niet rond.

Om de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken wil de regering-Michel een indexsprong van 2 procent doorvoeren. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) schreef in zijn beleidsnota dat die ‘met ingang van 2015’ zal ingaan. Maar dat blijkt om technische redenen moeilijk haalbaar. Om de indexering van de lonen bij te sturen moet de wet immers gewijzigd worden.

‘Door alle procedures komt januari 2015 meer dan waarschijnlijk te vroeg’, is te horen in werkgeverskringen. Bij de sociale secretariaten is hetzelfde geluid te horen. ‘Het is voor ons volkomen onduidelijk vanaf wanneer we het loon van werknemers niet meer mogen indexeren’, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx. ‘De regering spreekt daar in het regeerakkoord over, maar er zijn nog geen wetteksten die de beslissing bekrachtigen. Wij horen wel waaien dat de deadline van januari niet zal worden gehaald.’

400.000

Daardoor zal een groot deel van de werknemers in januari wellicht toch een indexaanpassing krijgen. In veel sectoren wordt de indexering van de lonen immers in de eerste maand van het jaar doorgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld over de 400.000 bedienden die onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden (ANPCB) vallen, maar ook over het bank- en verzekeringswezen, de horeca-, de transport- en de voedingssector.

Minister Peeters wil maar weinig kwijt over het verwachte uitstel. ‘Momenteel wordt gewerkt aan wetteksten die juridisch sluitend zijn en waardoor de indexsprong voor elke sector 2 procent loonmassabesparing zal opleveren’, klonk het gisteren op zijn kabinet. Peeters bevestigde noch ontkende dat de deadline van januari in het gedrang komt.

Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen wordt ongerust gereageerd. ‘De werkgevers hebben nood aan rechtszekerheid. De indexsprong moet zo snel als mogelijk worden doorgevoerd’, zegt directeur-generaal Bart Buysse.

0,03 procent

Door de lage inflatie zal de indexering in elk geval beperkt blijven, al is het voor officiële cijfers wachten tot 23 december. Volgens schattingen van SD Worx gaat het voor de bedienden wellicht om een indexaanpassing van 0,03 procent. Wie 3.000 euro bruto per maand verdient, zal dus 0,9 euro meer krijgen. Min de voorheffing.

Uitstel van de indexsprong betekent evenwel geen afstel. De indexsprong van 2 procent komt er hoe dan ook, wat betekent dat de lonen vanaf een bepaald moment niet meer worden aangepast aan de welvaart tot een indexering van 2 procent van het loon is overgeslagen. Als die periode van niet-indexering iets later wordt ingezet, betekent dat dus dat die periode ook iets later zal stoppen. Gezien de lage inflatie zal het wellicht tot 2017 duren vooraleer de lonen opnieuw geïndexeerd worden.

Daarenboven kondigde de regering aan dat de al geldende bevriezing van de lonen wordt voortgezet. ‘Er komt een verdere periode van loonmatiging in 2015 en 2016’, staat in het regeerakkoord. Dat betekent dat de sociale partners geen algemene of sectorale loonsverhogingen kunnen doorvoeren. Individuele loonsverhogingen blijven wel mogelijk. Ook de anciënniteitsbarema’s blijven gevrijwaard. Als gevolg daarvan zullen de lonen in ons land volgens het consultancybedrijf Hay Group volgend jaar toch nog met 1,3 procent stijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud