Informateurs schetsen alarmerend beeld van begroting

Volgens Didier Reynders en Johan Vande Lanotte is de speeltijd voorbij. ©Photo News

De toestand van de begroting is zo zorgwekkend dat besparingen in de sociale zekerheid en belastingverhogingen nodig zijn om tot een evenwicht te komen, zeggen de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders .

Het is dringend tijd dat een federale regering op de been wordt gebracht. Dat hebben de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) de onderhandelaars van CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, N-VA, PS en MR woensdagavond duidelijk gemaakt met een schets van de budgettaire situatie.

11 miljard euro
begroting
Het structurele begrotingstekort, dat de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 op tot 2,3 procent of zo’n 11 miljard euro.

Uit een samenvatting van de nota, die De Tijd kon inkijken, blijkt dat het vijf voor twaalf is voor de begroting. ‘In een context van grote onzekerheid verslechtert de internationale economische situatie, waardoor de budgettaire uitdagingen tegen 2024 nog groter worden.’

Het structurele begrotingstekort, dat de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 op tot 2,3 procent of zo’n 11 miljard euro. En dat is zonder rekening te houden met de talrijke belastingverlagingen die in de verkiezingscampagne zijn beloofd, staat in de nota.

Volgende week komt het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, met nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting. Volgens bronnen zullen die niet sterk afwijken van de cijfers uit de nota van de informateurs.

De schuldgraad blijft structureel boven 100 procent hangen, staat te lezen. Alleen als overheidsactiva worden verkocht, kan de schuld onder die symbolische grens zakken.

Het bereiken van een begrotingsevenwicht zonder impact op zowel de fiscaliteit als de sociale zekerheid lijkt zeer moeilijk.
Nota informateurs

Volgens de informateurs zal het pijnlijke inspanningen vergen om tot een begrotingsevenwicht te komen. ‘Het bereiken van een begrotingsevenwicht zonder impact op zowel de fiscaliteit als de sociale zekerheid lijkt dus zeer moeilijk.’ Lees: met besparingen in het overheidsapparaat alleen lukt het niet, ook de belastingen zullen omhoog moeten en in de sociale zekerheid zal gesneden moeten worden.

De pijn kan verzacht worden, stellen de informateurs, op voorwaarde dat ‘een zeer actief en succesvol beleid wordt gevoerd dat het groeipotentieel en de werkgelegenheidsgraad van België op een significante en duurzame manier verbetert’.

De regering-Michel slaagde erin het structureel tekort te doen zakken van 2,9 naar 1,8 procent. Maar zonder ingrepen loopt dat tekort opnieuw op, omdat de kosten voor de vergrijzing stijgen.

Welke coalitie ook aan de macht komt, het zal een grote opdracht zijn de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Een Bourgondische coalitie van socialisten, liberalen en de N-VA geniet nog altijd de voorkeur van de informateurs. Dat betekent wel dat de PS en de N-VA het eens moeten geraken over hoe ze 11 miljard euro gaan besparen. Bovendien zit je met de moeilijkheid dat in zo’n constellatie CD&V er niet bij is, terwijl die partij op Vlaams niveau wel deel uitmaakt van de coalitie.

Lukt een Bourgondische coalitie niet, dan zit er niets anders op dan de andere mogelijke coalitie uit te testen: een paars-groene regering, mogelijk aangevuld met CD&V.

Vande Lanotte en Reynders zijn ervan overtuigd dat het uur van de waarheid aangebroken is. De regeringsvorming moet naar een volgende fase. ‘Siffler la fin de la récréation’, klinkt het in de entourage van de informateurs. Lees: de speeltijd is voorbij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud