Inning geld veroordeelde criminelen loopt mank

Het is nog altijd moeilijk veroordeelde misdadigers financieel te straffen. ©BELGA

Ondanks een actieplan van de regering maakt de overheid een zootje van het innen van boetes en andere vermogensstraffen bij veroordeelde criminelen, getuigt een hoge magistrate.

Het klonk zo’n vijf jaar geleden veelbelovend: misdaad mag niet lonen. Daarom kregen de openbaar aanklagers een nieuw wapen om op het geld van de criminelen te jagen. De regering-Di Rupo voerde in haar laatste maanden in 2014 het strafuitvoeringsonderzoek in.

Sindsdien kunnen de openbaar aanklagers zelfs na een veroordeling een nieuw onderzoek starten naar de rijkdom van de veroordeelde en daarvoor opnieuw huiszoekingen en telefoontaps doen. Het vermogen mag zelfs gezocht worden bij de familie of de entourage van de veroordeelde.

Gebrekkig

Het staat vast dat ook vandaag de overheid nog aanzienlijke bedragen misloopt door een gebrekkige inning van de vermogensstraffen.
Kristine De Beule
Magistrate parket-generaal

Waar staan we vijf jaar later met die veelbelovende jacht op crimineel geld? In het ressort Gent (Oost- en West-Vlaanderen) kreeg een magistrate van het parket-generaal, Kristine De Beule, de opdracht in alle arresten die door het hof van beroep zijn uitgesproken na te gaan of er nog wat te rapen valt bij de veroordeelde criminelen.

In het Tijdschrift voor Strafrecht maakt De Beule een ontnuchterende evaluatie van de strafuitvoeringsonderzoeken en de gebrekkige manier waarop boetes en verbeurdverklaringen nog altijd worden geïnd in ons land.

‘Het staat vast dat ook vandaag de overheid nog aanzienlijke bedragen misloopt door een gebrekkige inning van de vermogensstraffen’, schrijft de magistrate. ‘Zo voeren de ontvangers van Financiën soms foutieve op te eisen bedragen in, of vergeten ze de op te leggen geldboete te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. Of wordt een uitstel van een veroordeling voor het geheel ingevoerd, terwijl dat slechts voor de helft mag.’

Onduidelijke vonnissen

De magistrate geeft wel toe dat de vonnissen of arresten die de basis vormen om geld bij de misdadigers te recupereren ‘niet altijd uitblinken in duidelijkheid, zelfs voor juristen, laat staan voor de ontvangers of de veroordeelde zelf’. In de vonnissen en arresten zou beter een precieze berekening staan van alle effectieve vermogensstraffen.

De Beule stelt voorts vast dat een beslag op vastgoed niet snel wordt uitgevoerd als daar bijvoorbeeld een hypotheek op rust. Nochtans zou dat de veroordeelde net ,kunnen aanzetten de gevorderde bedragen sneller te betalen.

Geeft men op deze manier geen vrijgeleide aan de veroordeelde crimineel?
Kristine De Beule
magistrate bij het parket-generaal van Gent

‘De invordering kampt duidelijk met een aantal knelpunten van organisatorische aard die een vlotte inning bemoeilijken. Zo kan de ontvanger een beperkt nazicht doen op het vermogen van de veroordeelde, maar dat loopt vast als het vermogen in het buitenland lijkt te zijn ondergebracht. De ontvangers onderzoeken ook niet systematisch de solvabiliteit van de veroordeelde.’

Personeelsgebrek

‘De ontvangers zijn zeer tot medewerking bereid, maar worden geconfronteerd met een chronisch personeelsgebrek.’ Daar komt nog bij dat ze van sommige rechtbanken en hoven de uittreksels van de vonnissen en arresten met achterstand toegestuurd krijgen.

Het strafuitvoeringsonderzoek, dat nu al vijf jaar bestaat, is evenmin een wondermiddel ‘en zeker geen evidentie’, besluit De Beule.

‘Het vraagt telkens hard en inventief werk van het openbaar ministerie en de politiediensten om vaak uitstekend verborgen vermogens aan het licht te brengen, zonder dat de personeelsmiddelen daarvoor zijn verhoogd. Geeft men op die manier geen vrijgeleide aan de veroordeelde crimineel? Het strafuitvoeringsonderzoek kan wel zijn doel bereiken, maar men moet vaststellen dat het niet tegemoetkomt aan alle knelpunten bij de invordering. Hoog tijd dus voor actie.’

Een multidisciplinair, centraal orgaan dat zich alleen met de invordering bezighoudt, kan soelaas bieden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud